งาน SUTH Open House For Insurance 2020

เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดงาน “SUTH Open House For Insurance 2020” ที่ชั้น 1 บริเวณโถงทางเข้าประตูทางทิศเหนือ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 12 ชั้นที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานครั้งได้เชิญบริษัทประกัน และตัวแทนประกันกว่า 80 แห่ง เพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการและพร้อมรับฟังเพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีคุณแก่ผู้รับบริการผู้ถือสิทธิ์ประกัน ในการที่จะให้ผู้รับบริการในส่วนนี้ได้รับความสะดวก อุ่นใจ และคุ้มค่าจากสิทธิในกรมธรรม์ประกันที่ตนถืออยู่ สำหรับการรักษาเฉพาะทางที่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยผู้ถือสิทธิ์ประกันให้ได้รับความอุ่นใจ และคุ้มค่าในสิทธิจากกรรมธ์ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยี และเครื่องมือจากบริษัทที่เป็นพันธมิตร ปิดท้ายด้วยการนำแขกผู้ร่วมงานเยี่ยมชมส่วนที่ให้บริการต่างๆ และห้องพักผู้ป่วยพิเศษที่มีการขยายจำนวนการให้บริการเพิ่ม

Advertisement

Advertisement

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ

อาจารย์นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล  ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์ในการจัดงานแก่แขกผู้เกียรติที่มาร่วมงาน กว่า 200 คน จากนั้นได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ และทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล เพื่อให้แขกผู้ร่วมงานเห็นถึงการลดข้อจำกัดของบริการแบบโรงพยาบาลรัฐกับผู้รับบริการผู้ถือสิทธิ์ประกัน และบริษัทประกันลง เช่น ห้องพักพิเศษที่เพิ่มจากเดิม 14 ห้อง เป็น 60 ห้อง ในปี 2563, การเพิ่มสาขาที่ห้าง เดอะ มอลล์ และระบบการเคลมค่าใช้จ่ายที่มีความสะดวกแบบโรงพยาบาลเอกชน รวมความพร้อมในการรักษาเฉพาะทางจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

Advertisement

Advertisement

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ

ด้านคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ ได้พลัดกันขึ้นเวทีเสวนาและตอบคำถามแก่แขกผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย

1.ด้านกระดูก และข้อ (Orthopedic) โดยชูศักยภาพการบริการรักษาในส่วนของ

•           ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

•           โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน

•           การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา

•           ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม: สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม

2. ด้านศัลยกรรม โดยชูศักยภาพการบริการรักษาในส่วนของ

•           ศัลยกรรมผ่าตัดทางกล้องและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

Advertisement

Advertisement

•           ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

•           ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

3. ด้านอายุรกรรมเฉพาะทางระบบประสาทและสมอง โดยชูศักยภาพการบริการรักษาในส่วนของ

•           กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง

•           กลุ่มโรคเส้นประสาทส่วนปลาย

•           กลุ่มโรคสมองเสื่อม

•           กลุ่มโรคปวดศีรษะ

•           กลุ่มโรคลมชัก

•           กลุ่มอาการพาร์คินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

4. ด้านกุมารเวชศาสตร์ โดยชูศักยภาพการบริการรักษาในส่วนของ

•           กุมารแพทย์โภชนาการเด็ก

•           โรคผิวหนังเด็ก

•           ภูมิแพ้เด็ก

•           ประสาทวิทยาเด็ก

•           โรคติดเชื้อเด็ก

•           พัฒนาการเด็ก

5. ด้านการตรวจสุขภาพ โดยชูการให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร

•           ตรวจสุขภาพประจำปี

•           ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

•           ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

ทั้งนี้คณะของโรงพยาบาลได้นำแขกเยี่ยมชมโรงพยาบาลในส่วนที่มีการขยายบริการใหม่ และส่วนที่เกี่ยวการบริษัทประกัน เช่น ห้องพักพิเศษ, อาคารรังสีวินิจฉัย ในช่วงบ่าย เพื่อยืนยันความพร้อมอีกครั้ง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี โคราช เปิดบ้านต้อนรับบริษัทประกันเพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการ