โคราชพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย

โคราชพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย

21 มี.ค. 63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย ซึ่งเป็น ชาย อายุ 38 ปี และ 42 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจาก สนามมวย 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยล่าสุด อายุ 38 ปี มีผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูง จำนวน 7 ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ส่วนผู้ป่วย อายุ 42 ปี มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จำนวน 26 ราย เสี่ยงต่ำ 96 ราย ขณะนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 2 เพื่อกักตัว

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สปชส.นม.

Advertisement

Advertisement