คริสต์ศาสนาได้เข้ามาในประเทศไทยนานนับ 100 ปี มีหลักฐานที่สามารถสืบค้นได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันคริสต์ศาสนาก็ยังมีการเผยแผ่อยู่ ยิ่งการเดินทางมีความสะดวกมากแค่ไหนศาสนาคริสต์ก็ยิ่งแผ่ไปไกลและเร็วมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะนอกเขตเมืองหลวงตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเมืองนครราชสีมาก็เป็นมณฑลหนึ่งที่ได้รับการเผยแผ่ของคริสตศาสนาและกระจายไปถึงเขตชนบทที่ไกลจากตัวเมือง และยังปรากฏร่องรอยของการเผยแผ่ศาสนานี้อยู่โบสถ์นักบุญเทเรซ่าโนนแก้ว ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ

            เมื่อผู้เผยแผ่ศาสนาได้จากไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือนักบวชประจำท้องถิ่นและศิลปะกรรมสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เผยแผ่และคนในท้องถิ่นได้ร่วมแรงร่วมใจลงมือสร้างสรรค์ไว้ และหลงเหลือให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาอย่างเช่น สถาปัตยกรรมเก่าโบสถ์คริสต์นักบุญเทเรซ่า(โนนแก้ว) โบสถ์เก่าหลังนี้อยู่ที่ หมู่บ้านโนนแก้ว ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โบสถ์หลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่สร้างในช่วงคริสตวรรษที่ 20 เป็นโบสถ์ใหม่ที่สร้างแทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้โดยมีหลวงพ่อ หลุยส์นิโคลาส บาทหลวงชาวฟรั่งเศสเป็นผู้อำนวยการสร้างและได้เป็นเจ้าวัดโนนแก้วแห่งนี้ ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวคริสต์ของผู้คนในอำเภอห้วยแถลง ซึ่งโบสถ์เก่าหลังนี้เป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอริก ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอห้วยแถลงและยังเป็นโบราณสถานประจำอำเภอห้อยแถลง

Advertisement

Advertisement

หลวงพ่อหลุยส์นิโคลาส บาทหลวงชาวฟรั่งเศส ผู้ก่อสร้างโบสถ์นักบุญเทเรซ่าหรือวัดโนนเเก้ว ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ

            ด้านหลังของอาคารเป็นบ้านเก่าของผู้ปกครองท้องถิ่นที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนโดยปรากฏร่องรอยการต่อสู้คือรอยกระสุนปืนที่เคยยิงต่อสู้กันในสมัยนั้น ยังเก็บรักษาอยู่ เพราะในพื้นที่เขตอำเภอหวยแถลงเคยเป็นเขตอาณานิคมชาติตะวันตกที่มีความต้องการจะยึดเพื่อกินพื้นที่เข้ามาถึงใจกลางเมืองนครราชสีมามาก่อน จึงทำให้ผู้ปกครองเขตมณฑลหัวเมืองนครราชสีมาต้องเข้ามาขับไล่ และเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงที่นี้ร่องรอยกระสุนปืนบนผนังบ้านเก่าสมัยสงครามอินโดจีน ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ           สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแต่ถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปชมสถาปัตยกรรมด้านในโบสถ์ก็สามารถแจ้งผู้ดูแลขอเปิดประตูได้ มาเที่ยวกันเยอะ ๆ นะครับ ที่สำคัญเข้าชมฟรีครับ

Advertisement

Advertisement

 

ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ