" ป้าจิน" มีบ้านอยู่ในพื้นที่ชนบทแห่งหนึ่ง ตั้งแต่เด็กจนโต จะพบเจอกับธรรมชาติ ที่หลากหลาย แต่ที่เจอบ่อยๆ แทบทุกปี คือ"น้ำท่วม"น้ำท่วมปี2559

 ผลที่ตามมาคือ พืชพรรณการเกษตรเสียหาย บ้านเรือนเสียหาย มากน้อยตามความสูงต่ำของพื้นที่แต่ละบ้าน ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน ก็ค่อยๆลดลง สังเกตได้จากการปลูกต้นไม้ต้นเล็ก เมื่อผลิดอกออกผล ก็จะไม่มีความสมบูรณ์ปลูกซะนาน ได้ผลเดียว

 พื้นที่รอบๆบ้าน ก็จะแห้งแล้ง ลงไปเรื่อยๆต้นไผ่สีทอง

   แต่ชาวบ้านที่นี่ ไม่เคยยอมแพ้กับภะยธรรมชาติเหล่านี้ พยายามต่อสู้ สรรหาพืช ผัก มาปลูก ทั้งคิดแนวการปลูกเอง และปลูกตามที่เคยปลูก เพื่อใช้สำหรับรับประทานในครัวเรือน และแบ่งปันเพื่อนบ้านผักปลูกเอง

   เพียงเท่านี้ แม้จะโดนภัยธรรมชาติในรูปแบบไหน ชาวบ้านที่นี่ ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ และมีความสุข เพราะได้อยู่บ้านเกิดตัวเอง ทำงานในพื้นที่บ้านเกิด ไม่ต้องไปเจอกับความวุ่นวายในเมืองกรุง เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

Advertisement

Advertisement

"ป้าจิน" ขอบอก💋

Advertisement

Advertisement