เมืองโคราชเป็นเมืองเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวหายที่ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งคือ แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยว เราต้องรู้ก่อนว่าก่อนประวัติศาสตร์นั้นหมายความว่าอย่างไร สมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์มีวิถีการใช้ชีวิตอย่างไร มาอ่านมาเรียนรู้ไปกับบทความนี้พร้อมกันเลยครับ

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ

           ก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงช่วงเวลาก่อนที่มนุษย์จะมีอักษรใช้สื่อสาร ช่วงก่อนประวัติศาสตร์นี้แบ่งออกเป็นสองช่วงหลัก ๆ (คร่าว ๆ ) คือช่วงยุคหินและช่วงของยุคโลหะ วิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นโดยมากแล้วจะเป็นสังคมเกษตรกรรมและการล่าสัตว์ ในสมัยของยุคหิน มนุษย์นำก้อนหินมาทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างอาวุธและเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำรงณ์ซีวิตอย่าง ขวาน มีด ใบหอก เป็นต้น ในสมัยยุคโลหะ เป็นช่วงที่มนุษย์ค้นพบโลหะที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหินคือความเหนียวสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายด้วยการตีและหลอมโดยการผ่านกระบวนการเผา และสิ่นสุดอยู่ที่ยุกเหล็กจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์คือ ช่วงที่มีอักษรใช้โดยได้รับศิลปะและวิทยาการต่าง ๆ มาจากอินเดีย

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปศิลปะอินเดีย สลักบนหินปูน ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ

          สถานที่ที่แสดงให้เห็นหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองโคราชอย่างเช่น วัดเขาจันทร์งาม วัดแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์สายธรรมยุตแต่เดิมเรียกว่า วัดเลิศสวัสดิ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลิศสวัสดิ์ ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา สภาพโดยทั่วไปวัดแห่งนี้ยังมีสภาพความเป็นป่าอยู่มากและที่สำคัญเป็วัดที่อยู่ในภูเขาเมื่อเข้าไปด้านจะพบก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณวัดมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปี อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดโดยเดินไปตามเส้นทางตามที่ป้ายบอก แหล่งของหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นคล้ายถ่ำ (ถ่ำหินปูน)หรือประตูผา ลักษณะของภาพแสดงถึงบริบทในการดำรงชีวิตอย่างเช่น การล่าสัตว์ การนำสัตว์มาเลี้ยง และพิธีกรรมของคนในสมัยนั้น นอกจากนี้เมื่อเดินขึ้นไปบนภูเขาจะพบภาพสลักนูนต่ำพระนอน ศิลปะอินเดีย บนหินปูนแลมีจารึกอักษรอินเดียสลักไว้ด้วย เดินขึ้นเขาต่อไปอีกไม่ไกลจะพบรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ มีจารึกอักษรทำอีสาน และตราสัญลักต่าง ๆ ที่สือถึงความเป็นมงคล 

Advertisement

Advertisement

พระพุทธบาทจำลอง ลัญลักษณ์ต่าง ๆ และอักษรธรรมอีสาน ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ

           วัดเขาจันทร์งามแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นแหล่งศึกษาและเเหล่งท่องเที่ทางธรณีวิทยาได้อีกด้วย เพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตภูเขาจึงมีก่อนหินขนาดใหญ่อยู่อย่างหนาแน่น และที่สำคัญคือเข้าชมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งวันครับ แต่ควรมาก่อน 17.00 น. เพราะเป็นเขตอารามมีพระปฏิบัติ

Advertisement

Advertisement

 

ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ