พิธีรำสดุดีวีรกรรมของท้าวสุรนารี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเทศกาลรำลึกวีรกรรมของท้าวสุรนารี ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid19 จึงทำให้กิจกรรมดีงกล่าว เลื่อนมาจัดในช่วงเดือนกันยายน พร้อมด้วยมาตรการการป้องกัน covid19 อย่างเคร่งครัด ในงานยังรวบรวมสตรีเมืองโคราช ที่เข้าร่วมรำสดุดีท้าวสุรนารีอีกจำนวนหลายพันชีวิต นับเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเมืองโคราช ไม่ควรพลาด...

Advertisement

Advertisement