นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
วันที่  19 กุมภาพันธ์  2563  ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกฯ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จังหวัดนครราชสีมา เขต 1ร่วมในพิธี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ในเวลา 08.45 – 09.50นาที มอบเงินช่วยเหลือ ณ หอประชุมเปรมฯ ประกอบด้วย1. กองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 2. เงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯสำหรับผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 79 ราย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และมอบเงินกรณีผู้เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ของกระทรวงยุติธรรม

Advertisement

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ทั้งนี้โดยศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณน้ำใจที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้ัรับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายยิงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดการรับบริจาคแล้ว ยอดเงินรวม “89,936,633.43.-บาท” โดยระบุเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีต่างๆ ครบถ้วน ตามจำนวนที่ได้รับบริจาค

Advertisement

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

นายกรัฐมนตรีได้พบปะให้กำลังใจครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรง พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ พร้อมพระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยและพระราชทานกำลังใจ ให้พวกเราก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยความมีสติ มีปัญญา รักสามัคคี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเราจะต้องน้อมนำพระราชกระแส แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตให้เดินข้างหน้าต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว นายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยความห่วงใยว่า เงินเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งจะมีความช่วยเหลืออื่นๆ ทยอยเพิ่มเติมจากหลายๆ หน่วยงาน ขอให้เข้าใจว่า ทุกชีวิตมีค่า เงินจำนวนเท่าใดก็ไม่อาจทดแทนความสูญเสียได้ อยู่ที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความช่วยเหลือเยียวยาที่ผู้ได้ผลกระทบให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้มีการชดเชยเยียวยาโดยเร็วที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและทุกภาคส่วนประสานงานร่วมกันดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคน และย้ำถึงเงินเยียวยาว่า มีค่าเพราะแลกมาด้วชีวิตของญาติพี่น้อง ขอใช้ให้เกิดประโยชน์ วางแผนจัดระเบียบบริหารการจัดการใช้เงินอย่างคุ้มค่า พร้อมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ขอให้มีกำลังกายและใจที่เข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป

Advertisement

Advertisement

ต่อมาในเวลา 10.00 – 11.00พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้ไป เยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านค้า ที่ห้างเทอร์มินอล21 จ.นครราชสีมาจึงได้เดินทางกลับ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โคราชมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กำลังใจแม่ค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช