ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ส่งเสริมสร้างสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563”

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8195-2-300x200.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8197-4-300x200.jpg" />

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิตเศาณานนท์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร โรจน์ประภากร ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมีคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ และการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1102946/IMG_8202-2-300x200.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1102946/IMG_8202-2-300x200.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1102946/IMG_8202-2-300x200.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1102946/IMG_8202-2-300x200.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8202-2-300x200.jpg" />

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8216-1-300x200.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2563 ณ หอประชุมใหม่ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ร่วมมือกัน คือ ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ร่วมกัน เช่น อาคารสถานที่ ห้องประชุม และสถานที่จอดรถ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป         โดยจะ จัดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2563ในรอบคัดเลือก  ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ร่วมมือกัน คือ ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ร่วมกัน เช่น อาคารสถานที่ ห้องประชุม และสถานที่จอดรถ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามอีกด้วย

 

 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_8220-2-300x200.jpg