คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  06.00 น. ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  พร้อมด้วย ดร.สุรสิทธิ์  สิงห์หลง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  นายประเสริฐ เชยพุดซา กำนันตำบลพุดซา  และนายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมวิ่งการกุศล  BWS RUNNING 2020

คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  พร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับ นักวิ่งจากทั่วทั้งภูมิภาค  ในการแข่งขัน  เดิน – วิ่ง การกุศล BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  โดยมีประเภทของการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภท นักเรียน ประชาชนทั่วไป และ VIP   เส้นทางการแข่งขัน ระยะทาง 6 กม. เริ่มต้นที่ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผ่านแยกถนนมิตรภาพบายพาส และกลับตัวที่บริเวณ บ.สตาร์เวลล์ เพื่อเข้าเส้นชัยที่ จุดเริ่มต้น

Advertisement

Advertisement

คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คนโคราชกว่า 2,000 คน ร่วมงานเดิน – วิ่ง การกุศล  BWS RUNNING 2020 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ระยะทาง 10 กม. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผ่านแยกถนนมิตรภาพบายพาส ผ่าน บ.สตาร์เวลล์ ผ่านโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 3 กลับตัวที่บริเวณเทศบาลตำบลจอหา เพื่อเข้าเส้นชัยที่ จุดเริ่มต้น
โดยทางคณะจัดงาน ได้เตรียมจุดบริการน้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ และรถพยาบาล หน่วยกู้ชีพ ไว้บริการทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งนี้ ผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้แก่  การแข่งขัน Overall  ระยะทาง  10 กิโลเมตร  ชาย  ได้แก่ นายสิทธิโชติ  โล้กูลประกิจ  (รันสนามลาโคราช) ด้วยเวลา  32.23 น. รุ่น 31-46 ปี  และหญิง ได้แก่  น.ส.พรพิมล  สุขสงวน  (รันสนามลาโคราช) ด้วยเวลา  42.37 น. รุ่น 15-30 ปี  และในการแข่งขัน  BWS RUNNING 2020  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  มีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในประเภท VIP จำนวน  154 คน และ ประชาชนทั่วไปอีกว่า 1,989 คน

Advertisement

Advertisement