นครพนม – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. บริเวณลานธรรมหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสาธุชนจากทั่วสารทิศ ร่วมในพิธีโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7/เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และ พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยจังหวัดนครพนมจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีตักบาตรฯ ทุกวันในเวลา 06.00 น. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนตอนค่ำตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ทุกปีจะมีชาวพุทธทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งศาสนิกชนจากต่างจังหวัดพร้อมใจกันนุ่งห่มด้วยชุดชาว เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

Advertisement

Advertisement

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนา โดยพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางพระอรหันต์สาวก จำนวน 1,250 รูป ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในเวลาตะวันบ่ายคล้อย ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสาม หรือที่ภาษาบาลีเรียกว่ามาฆมาส สำหรับโอวาทปาฏิโมกข์หรือหลักการของพุทธศาสนาที่สำคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้นั้นมี 3 คือ 1.การไม่ทำบาปทั้งปวง 2.การทำความดีให้ถึงพร้อม และ 3.การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว  คำว่ามาฆบูชาที่แปลว่าการบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสาม จึงมีการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ซึ่งเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งปวง

Advertisement

Advertisement