นครพนม – จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ รำลึกถึงบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและเสริมสร้างความสามัคคีให้สมาชิก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงยิมเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก และเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสหกรณ์ ที่นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน ได้เข้าใจในหลักการ วิธีการสหกรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเป็นการประกอบพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งภายในงานก็มีทั้งกิจกรรมที่มาส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์ คือการมอบเงินทุนในการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และกิจกรรมที่มาเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับสมาชิก คือการแข่งขันกีฬา ที่มีทั้งกีฬาสากลทั่วไปและกีฬามหาสนุก โดยเฉพาะการแข่งขันกินวิบากถือเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์สนั่นโรงยิมเพราะแต่ละทีมก็ลุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันของตนเองชนะการแข่งขัน

Advertisement

Advertisement

โดยวันสหกรณ์แห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่มีสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ โดยสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัฐกาลที่ 5 ที่ขณะนั้นประชาชนมีอาชีพหลักคือการทำนา และเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นทำให้มีความต้องการเงินทุนเพื่อมาขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน จึงจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน “คหบดี” ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง ด้วยเหตุนี้การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2459 และมีการพัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบันกระทั้งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 มีการยุบรวมกรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ขึ้นกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

Advertisement

Advertisement