นครพนม – หนึบ!! เทศกาลปีใหม่ 63 ไร้ตาย เมาแล้วขับล้นศาล 214 ราย หยุดหลายวันเข้มท่าเรือต้องปลอดภัย

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18430096.jpg" />

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน โดยมีนายเดชา พลกล้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม(ปภ.ฯ) เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 ธันวาคม จากจุดตรวจหลักทั้งจังหวัด 25 จุด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง เป็นชาย 2 หญิง 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  รายแรกนางเจียม คงกระเรียน อายุ 58 ปี ขับขี่ จยย.ล้มเอง เกิดเหตุที่ถนนในหมู่บ้าน ต.หนองแวง อ.บ้านแพง  รายที่สองนายมัธยม เสนพันธ์ อายุ 20 ปี เป็นคนซ้อนท้ายรถ จยย.ล้มเองเนื่องจากขับรถเร็ว เหตุเกิดถนนในหมู่บ้าน ต.โพนทอง อ.บ้านแพง และรายที่สามนายพรสวัสดิ์ นาชัยฤทธิ์ อายุ 47 ปี ขับรถ จยย.ล้มเองเพราะขับเร็ว เหตุเกิดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บ้านวังตามัว อ.เมือง โดยทั้ง 3 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18430101.jpg" />

นอกจากนี้ในรายงานของจุดตรวจทั้ง 25 แห่ง มีการเรียกตรวจยานพาหนะ 25,290 คัน จับกุมส่งตัวดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ(1.ความเร็วเกินกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 4.ไม่มีใบขับขี่ 5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 6.แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.จยย.ไม่ปลอดภัย และ 10.ใช้โทรศัพท์ฯขณะขับรถ) ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จับกุมคนเมาแล้วขับรวมทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 110 คน แยกเป็นชาย 105 คน(ในจำนวนดังกล่าวมีเสพแล้วขับ 4 ราย) หญิง 5 คน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหา ในกรณีเมาแล้วขับรวมกับวันที่ 28 ธันวาคม 2562  จำนวน 104 ราย  รวมทั้งสิ้น 214 ราย ส่งฟ้องศาลจังหวัดนครพนม ทำให้บริเวณรอบๆอศาลมีญาติมารอจ่ายเงินค่าปรับจำนวนมาก คาดว่ากว่าจะพิพากษาลงโทษจนครบทุกคน น่าจะเกินเวลา 20.00 น.

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18430103.jpg

ขณะเดียวกันช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 คาดจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและลาว ที่สัญจรไปทางน้ำเป็นจำนวนมาก จังหวัดนครพนมจึงแต่งตั้งหน่วยเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับ ปภ.ฯ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครพนม,ตำรวจน้ำ,ตชด.236 ,หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เพื่อดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น และเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยสั่งให้ตรวจตราจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ท่าเทียบเรือ โป๊ะเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีแสงสว่างส่องทั่วถึง และเรือรับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำผู้ประกอบการเรือทุกประเภท ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18430118.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/18430122.jpg