นครพนม – จิตอาสาพระราชทานนครพนม พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานที่ประทับแรม เมื่อครั้งในหลวง ร.9 เสด็จเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร และ ตชด.

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0204-2.jpg" />

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดสถานที่ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ให้มีความสะอาดสวยงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1077366/IMG_0204-3.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1077366/IMG_0204-3.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1077366/IMG_0204-3.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1077366/IMG_0204-3.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0204-3.jpg" />

โดยอ่างเก็บน้ำหนองญาติเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,950 ไร่ เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร มีสถานที่ราชการตั้งอยู่โดยรอบอ่าง เช่น ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ค่ายลูกเสือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองญาติ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี รวมถึงบ้านเรือนของประชาชน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0204-1-1.jpg

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2505 อ่างเก็บน้ำหนองญาติแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมบำรุงขวัญเหล่าทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนจังหวัดนครพนม ท่ามกลางสถานการณ์สงครามเย็นระหว่างโลกค่ายเสรีประชาธิปไตย กับโลกค่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งหลังจากทรงงานเสร็จ ทั้ง 2 พระองค์ ได้ประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย ณ พื้นที่ทรงงานริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เหล่าคณะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม จึงได้พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แห่งนี้ให้มีความสะอาดและสวยงามอีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0204-7.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0204-4.jpg