นครพนม – วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำผ้าห่มกันหนาวตามโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2563 มามอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 4,000 ผืน ประกอบไปด้วย อำเภอธาตุพนม 500 ผืนอำเภอบ้านแพง 300 ผืน อำเภอเมืองนครพนม 300 ผืน อำเภอเรณูนคร 300 ผืน อำเภอศรีสงคราม 300 ผืน อำเภอท่าอุเทน 300 ผืน อำเภอนาแก 300 ผืน อำเภอนาหว้า 300 ผืน อำเภอปาก 300 ผืน อำเภอโพนสวรรค์ 300 ผืน อำเภอวังยาง 300 ผืน อำเภอนาทม 300 ผืน และอีก 200 ผืนมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพิจารณาเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดภัยหนาวในครั้งต่อไป โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

Advertisement

Advertisement

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดนครพนมนั้น ได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นที่แผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 7.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นเป็นจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงกลางวัน แต่ในเวลากลางคืนยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19 องศาเซลเซียส และคาดว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีความหนาวเย็นอีกครั้ง ซึ่งจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนทั้ง 12 อำเภอ พบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์มากถึง 132,072 ราย โดยก่อนหน้านี้จังหวัดนครพนมได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอำเภอต่าง ๆ ด้วยการจัดสรรเครื่องกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7,800 ชิ้น

Advertisement

Advertisement