ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดภูมโนรมย์ แลนด์มาร์คมุกดาหาร

วัดภูมโนรมย์ แลนด์มาร์คมุกดาหาร

ในบทความนี้ จะมาแนะนำหนึ่งสถานที่ ที่คนมาจังหวัดมุกดาหาร ต้องไม่พลาดกัน นั่นคือ วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ผู้คนนิยมมากันมาก ทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวั