ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

สะพานไม้แกดำ Unseen แห่งท้องทุ่ง

สะพานไม้แกดำ Unseen แห่งท้องทุ่ง

ทุกครั้งที่กลับมาเยือนมหาสารคามอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอดไม่ได้ที่จะต้องแวะไปเก็บภาพและนั่งชมบรรยากาศยามเย็นบนสะพานไม้เก่าๆ ที่แฝงใว้ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน นั่นคือ "สะพา