ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ข้อดีและข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์

ข้อดีและข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์

ในช่วงของโควิดจึงทำให้เด็กๆทุกคนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนปกติได้จึงจำเป็นต้องมีการเรียนออนไลน์ แต่เรารู้หรือไม่ ว่าการเรียนออนไลน์นั้นมีข้อดีและข้อเสีย อย่างไรบ้าง เรามาลองอ่านกันเลย ข้อดี 1.