หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว โดย ศบค. ระบุว่าจะเริ่มมีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ประกอบด้วยกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในที่นี้รวมถึงสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสามารถเปิด-ปิด ได้ทันทีตามความเหมาะสม แต่ต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นทที่

         ฉะนั้นแล้วเรามาเตรียมตัวไปโรงเรียนในยุคโควิด-19 กันเลยว่าควรมีอะไรบ้าง นอกจากอุปกรณ์การเรียนตามเรียนปกติ
          1. หน้ากากอนามัย (mask) หน้ากากอนามัยเทรนส์ใหม่ในการใช้ชีวิตในยุคนี้จริง ๆ เชื่อว่าในสิบคนที่เดินมาต้องมีหนึ่งคนใส่หน้ากากอนามัยแน่นอน จึงเชื่อได้ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ การเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับเด็กนอกจากจะเป็นหนัากากที่มีความปลอดภัยแล้ว ควรมีลวดลายและสีสันที่สวยงาม

Advertisement

Advertisement

           2. หน้ากากใส (face shield) face shieldเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นเช่นกัน เพราสามารถป้องกันการกระจายของละอองเชื้อโรคได้ มีทั้งแบบแว่นตาและแบบสวมเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความอึดอัดช่วยให้หายใจโล่ง พูดได้ชัดถ้อยชัดคำ แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าหนัากากอนามัย
           3. แอลกอฮอล์ (alcohol) alcohol อาจจะเป็นแบบสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ เพราะมีคุณสมบัติช่วยยับยั้ง และฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% แต่ต้องมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ซึ่งควรเป็นแบบขนาดพกพา เก็บรักษาง่าย และหยิบใช้สะดวก
           4. โทรศัพท์มือถือ (smart phone)smart phone เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี แม้ว่าราคาอาจจะไม่แพงแต่ควรให้เป็นแบบที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ในตัว เพราะจะทำให้สะดวกในเวลาที่จะใช้งาน ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การส่งงานหรือจะเป็นการใช้สแกนคิวอาร์โคดในแอป ไทยชนะ

Advertisement

Advertisement

             นอกจากนี้แล้ว อาจมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่มีความจำเป็นเช่นกัน แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่นักเรียน นักศึกษา ควรมี และผู้ปกครองควรทำให้มี เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจาก Covid-19 ที่สำคัญอย่าลืมรักษาระยะห่างทางสังคมตามหลัก social distancing.

ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน

ภาพปกโดยผู้เขียน