หากผู้ถึงมหาวิทยาลัยสักแห่งในภาคอีสานซึ่งมีหลากหลายมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่หากพูดถึงมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่เด่นชัดอย่างชัดเจนก็คงเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และชุมชน โดยวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่บ้างคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน หรือรู้มาบ้างแล้วก็สามารถอ่านบทความนี้ได้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือเป็นความรู้ใหม่ๆมาเริ่มกันเลย

ภาพถ่ายโดย ผู้เขียนภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

 

มารู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันหน่อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University  MSU  )  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเริ่มต้นมาจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย มีทั้งสิ้น 2 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ขามเรียง และ เขตพื้นที่ในเมือง หรือที่นิสิต "มมส." เรียกว่า ม.เก่า และม.ใหม่ มีอัตลักษณ์คือ  "นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน"

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายจาก ผู้เขียน คณะไอที

ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

เริ่มกันที่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เลย.. ผมเป็นเด็ก ม.6 คนหนึ่งที่เมื่อใกล้จบก็จะต้องศึกษา และหามหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งในภาคอีสานนั้น มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมากที่ผมได้สนใจที่จะศึกษาต่อผมจบจากสาย วิทย์-คณิต ทำให้ทางเลือกค่อนข้างเยอะ และมีการแข่งขันที่สูง

ผมคิดว่าควรหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดบ้างคนเลือกมหาวิทยาลัยเพราะชื่อเสียงเพราะใกล้บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับผมคิดว่าควรเลือกที่เหมาะกับตัวเรามากกว่าอย่างอื่นผมมีพี่ที่เข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หมายถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามผมจึงเลือกเพราะปรับตัวได้ง่ายและไม่ต้องปรับอะไรมาก

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายจาก ผู้เขียนภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

ต่อมาผมก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความงดงามทั้งสถานที่ในการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนที่เป็นกันเองกับนิสิตอย่างมาก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้อะไรกับผมมากมาย ตั้งแต่ก้าวเข้ามาศึกษาต่อทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆมากมาย ผู้คนเป็นมิตรเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องกันเหมือนชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้ผมได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

 

ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

ภาพถ่ายโดย ผู้เขียน

สีประจำมหาวิทยาลัย สีเหลือง-เทาภาพสีประจำมหาวิทยาลัย สีเหลือง-เทา

 ชีวิตในรั่ว เหลือง-เทา นั้นมีอะไรท้าทายมากมาย จากบ้านมาใกล้เพราะความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และตัวผมเอง

ต้องบอกได้เลยว่าผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าอ่านถึงตอนนี้แล้ว อยากแนะนำให้มาศึกษามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันเรียนรู้ไปด้วยกัน.. ขอบคุณครับ

Advertisement

Advertisement