จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีความเป็นมายาวนาน มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น บ้านเชียงเหียน กู่บ้านเขวา พระธาตุนาดูน ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามที่สวยงามเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาผู้อ่านไปท่องเที่ยวเยือนร่องรอยอารยธรรมโบราณ ณ วัดสุวรรณาวาส ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

วัดสุวรรณาวาส ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดสำคัญของอำเภอกันทรวิชัย แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ วัดแห่งนี้นอกจากเป็นวัดสำคัญยังเป็นอารามที่มีโรงเรียนปริยัติธรรมให้การศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณรในวัดอีกด้วย ความสำคัญของวัดสุวรรณาวาส มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระพุทธมงคล เป็นอย่างมาก เพราะมีอายุร่วมกัน ซึ่งผู้เขียนได้เขียนลงในเว็บไซต์นี้แล้ว สามารถตามอ่านได้

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

สำหรับการเดินทาง ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 213 มหาสารคาม - ยางตลาด ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 20 กิโลเมตร วัดแห่งนี้อยู่ติดถนน มีรถโดยสารผ่านสม่ำเสมอ พร้อมกันนั้นยังมีรถตุ๊กตุ๊ก คอยบริการพาผู้อ่านทุกท่านเดินทางเที่ยวรอบเมืองกันทรวิชัยได้เลยครับ ถือได้ว่าการเดินทางสะดวกสบาย เพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางอำเภอ ใกล้กับตลาด และสถานที่ราชการเหมาะต่อการมาทำธุระและแวะไหว้พระทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองได้

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ หลวงพ่อพระยืน วัดสุวรรณาวาส ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ หลวงพ่อพระยืน วัดพุทธมงคล เป็นอย่างมาก เพราะสร้างด้วยศิลปะเดียวกัน และร่วมยุคร่วมสมัย ทำให้เราเห็นความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ ที่มีความเคารพต่อพระพุทธศาสนา และมีสังคมที่พัฒนาการมากว่าพันปี มีพุทธศาสนานิกชนเดินทางมากราบไหว้ไม่เคยขาด

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

ที่สำคัญวัดสุวรรณาวาส ยังได้อนุรักษ์สิมโบราณอีสาน เป็นศิลปะแบบล้านช้าง ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นฝีมือของชาวบ้าน โดยเฉพาะคันทวย และพระพุทธรูปที่มีความเก่า เป็นศิลปะท้องถิ่นเหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอีสานเป็นอย่างมาก

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

เห็นแบบนี้ไปไม่ได้แล้ว บทความนี้ผู้เขียนมาชวนผู้อ่านไปเลาะอีสาน ทำบุญ ดูวัด ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่การพักผ่อนอย่างแน่นอนครับ ได้ความรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับผู้อ่านที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้นะครับ ไม่ไกลจากเมืองมหาสาคามอย่างแน่นอนครับ

Advertisement

Advertisement