พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามถือเป็นสถานท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคาม ที่นี่ยังถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งนึงในจังหวัดอย่างมากอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีคนมาเที่ยวกันอย่างบางตา จึงอยากจะแนะนำสถานที่เที่ยวที่ดีแห่งนึง สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามตั้งอยู่บนถนนถีนานนท์ตรงข้ามกับวัดป่าศุภมิตรสิทธาราม โดยส่วนที่อยากจะแนะนำมีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชและส่วนบริเวณภายในตึกพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (6)ภาพถ่ายโดย : Supaluck Singjan

ส่วนบริเวณพระเจริญราชเดช (หรือกวด ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) หรือท้าวมหาชัย ท่านถือเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัด ซึ่งเหมาะสำหรับมาสักการะท่าน สำหรับความสำคัญของพระเจริญราชเดชหรือในที่นี้ขอเรียกท่านว่า "ท้าวมหาชัย" โดยท่านพร้อมด้วยผู้คนได้อพยพจากเมืองร้อยเอ็ด มาตั้งเมืองใหม่บริเวณริมกุดนางใย โดยเมื่อปี พ.ศ.2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมืองที่ตั้งแห่งนี้ว่า เมืองมหาสารคาม และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวมหาชัยเป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสารคาม นอกจากท่านจะเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคามแล้ว พระเจริญราชเดชยังเป็นแม่ทัพหน้านำกำลังเมืองมหาสารคามไปยกทัพไปสมทบกำลังเมืองอุบลราชธานี เมืองกาฬสินธุ์ เมืองร้อยเอ็ด เข้าไปโจมตีพวกฮ่อ ซึ่งเข้ามายกทัพเข้าตีเมืองเวียงจันทร์จนได้รับชัยชนะ 

Advertisement

Advertisement

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (1)ภาพถ่ายโดย : Supaluck Singjan

สำหรับส่วนอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ภายในจะมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยส่วนของอาคารจะเปิดให้บริการเวลา 08:30 - 16:30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่เสียค่าบริการเข้าชม) มาเริ่มที่ส่วนแรกเมื่อได้เข้าไป โดยเลือกเข้าประตูด้านซ้ายมือ เมื่อเข้าไปด้านในส่วนแรกที่พบเจอคือ แผนที่จังหวัดมหาสารคาม ต่อมาจะเป็นพระพุทธไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปแกะสลักหินทราย เมื่อเข้าไปอีกด้านในจะพบพระพิมพ์ดินเผากรุพระธาตุนาดูน ซึ่งพระพิมพ์ดินเผาเหล่านี้ถูกสร้างเมื่อสมัยทวารวดี 

Advertisement

Advertisement

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (2)ภาพถ่ายโดย : Supaluck Singjan

ต่อมาเมื่อเดินเข้ามาโดยลึกก็จะพบส่วนแสดงความเชื่อเรื่อง "ผีปู่ตา" ตรงนี้ถือเป็นส่วนแสดงความเชื่อท้องถิ่นที่น่าสนใจของชาวพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนแถบนี้ โดยจะมีรูปถ่ายแสดงศาลปู่ตาที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้อีกด้วย อีกส่วนนึงของอาณาจักรขอมที่เคยแผ่อิทธิพลในแถบนี้คือ รูปแกะสลักหินทราย "พระวัชรธร" ซึ่งถูกพบที่กู่พระสันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นส่วนนึงของ "อโรคยาศาล" (โรงพยาบาล) สำหรับประดิษฐานรูปเคารพ โดยถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรตที่ 18 

Advertisement

Advertisement

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (3)ภาพถ่ายโดย : Supaluck Singjan

อีกโซนที่น่าสนใจไม่น้อยคือ ส่วนที่แสดงวิถีความเชื่อของชาวบ้านผ่านรูปวาดคือ ฮีตสิบสอง หรือประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน หากอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อของชาวอีสานแถบนี้ จุดนี้ถือเป็นจุดที่อยากจะให้มารับชมเพราะว่าน่าสนใจอย่างมาก

และอีกส่วนจะเป็นส่วนประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง ข้อมูลเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังรวมถึงแผนที่แสดงถึงการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาอาศัยอยู่และทำมาหากินในจังหวัดมหาสารคาม 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม (5)ภาพถ่ายโดย : Supaluck Singjan

เมื่อลงกลับมาที่ชั้น 1 อีกครั้ง (ซึ่งเป็นประตูด้านทิศเหนือ) จะมีพุทธรูปพระพุทธตักสิลามหาชัย และยังมีสำนักงานของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามแห่งนี้ รวมถึงจุดแสดงหัตถกรรมท้องถิ่นของ OTOP อีกด้วย

ความจริงแล้วในตัวพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามมีส่วนแสดงอีกหลาย ๆ ส่วนที่ไม่ได้บรรยายลงที่นี่ ซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อย ความที่เมื่อมาเที่ยวในจังหวัด รวมถึงคนที่มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัด ควรที่จะรู้จักจังหวัดให้มากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม สถานที่ดี ๆ และมีความสำคัญแต่มีผู้คนมาเที่ยวกันบางตา จริงอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกันที่นี่