ห้องสมุด นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีไว้สำหรับสืบค้นข้อมูล หาความรู้ต่าง ๆ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับใครหลาย ๆ คน ห้องสมุดภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีไว้สำหรับบริการนิสิต บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการและยืมหนังสือได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตัวอาคารวิทยพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ม.เก่า โดยห้องสมุดแห่งนี้จะรวบรวมหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาไว้จำนวนมาก

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ภายในห้องสมุดจะให้บริการพื้นที่ในการอ่านหนังสือและทำงานไว้อย่างเพียงพอ โดยจะแบ่งพื้นที่ชั้นล่างสำหรับอ่านหนังสือและสืบค้นข้อมูล ชั้นบนสำหรับการทำงาน นิสิตสามารถใช้เสียงได้ แต่ไม่สามารถส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในบริเวณชั้นบนได้

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

การให้บริการห้องสมุดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ ในเวลา 8.30-20.00 น. และวันเสาร์ถึงอาทิตย์ ในเวลา 9.00-17.00 น. สามารถยืมหนังสือได้เป็นจำนวน 10 เล่ม/คน ตลอดเทอม แต่ต้องต่ออายุหนังสือทุก ๆ 7 วันหรือ 1 สัปดาห์ หากต้องการคืนหนังสือสามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือหน้าห้องสมุดตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

และนี่คืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ใกล้ตัว และอยู่ภายในสถานศึกษาให้ท่านได้เข้ามาใช้บริการ หากท่านต้องการใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้ามาใช้บริการได้ภายในเวลาที่ให้บริการ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนทุกท่านไปใช้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันนะคะ

ภาพหน้าปกโดย Piyaporn.Jan

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Advertisement