สวัสดีค่ะ วันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการชุมชน บุคลากร และเหล่านิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน และนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ออกสู่พื้นที่สาธารณะ สถานที่ที่ว่านั่นก็คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในส่วนของอาคารบรมราชกุมารี เปิดทำการและให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. ในวันราชการ

สถานีวิทยุกระจายเสียง มมส. มากกว่าการจัดรายการคือการฝึกหัดนิสิตภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นพื้นที่ทำการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยภายในสถานีวิทยุจะมีห้องอัดเสียงทั้งหมด 3 ห้องด้วยกัน มีห้องใหญ่ 1 ห้อง ห้องเล็กอีก 2 ห้อง และภายในห้องอัดเสียงนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดเสียงครบครันทั้งคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟนอัดเสียง และเครื่องควบคุมเสียง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ทำการของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่นิสิตที่ต้องการใช้ห้องอัดเพื่ออัดเสียง เช่น ละครวิทยุ บทสัมภาษณ์ และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์

Advertisement

Advertisement

สถานีวิทยุกระจายเสียง มมส. มากกว่าการจัดรายการคือการฝึกหัดนิสิตภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

หากใครที่ต้องการใช้พื้นที่ของสถานีวิทยุในการอัดเสียงสามารถมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนได้และทำการจองวันและเวลาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้พื้นที่ในวันและเวลาชนกัน แต่หากใครที่ต้องการใช้พื้นที่ห้องอัดในวันและเวลาเดียวกัน สามารถใช้บริการห้องอื่นได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมห้องอัดเสียงไว้ให้อย่างเพียงพอ

สถานีวิทยุกระจายเสียง มมส. มากกว่าการจัดรายการคือการฝึกหัดนิสิตภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

สำหรับใครที่ต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องราวหรือผลงานสามารถติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลย ทางสถานีวิทยุมีเพจเฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทาง และสำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้ทั้งคลื่นวิทยุ FM 102.25 MHz และเพจเฟซบุ๊ก MSU Radio FM102.25MHz – สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนี้ได้เลย

Advertisement

Advertisement

สถานีวิทยุกระจายเสียง มมส. มากกว่าการจัดรายการคือการฝึกหัดนิสิตภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

สถานีวิทยุกระจายเสียง มมส. มากกว่าการจัดรายการคือการฝึกหัดนิสิตภาพถ่ายโดย Piyaporn.Jan

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ที่นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์และความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นอย่างดี หากใครต้องการเข้าไปเรียนรู้การจัดรายการวิทยุกับทางสถานีก็สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ แล้วสนุกกับการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ

Advertisement

Advertisement

ภาพหน้าปกโดย Piyaporn.Jan