รูปภาพหน้าปกโดยผู้เขียน

บทความนี้เป็นบทความที่ต่อจากบทความ รีวิววิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในบทความนี้จะเป็นการกล่าวถึงวิชาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะ โดยปริญญาที่เราจะได้รับคือ รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หรือ Bachelor of Political Science (B.Pol.Sci.) หากสำเร็จการศึกษาในเอกนี้ และใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ค่าเทอมเป็นแบบเหมาจ่าย เทอมละ 13,000 บาท หรือ 104,000 บาท ตลอดหลักสูตร


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คืออะไร

ต้องยอมรับก่อนครับว่า บทความนี้มองวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสายตาเด็กรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น หากบทความนี้ไม่ตอบคำถามท่านผู้อ่านเท่าที่ควร ก็ขออภัยล่วงหน้านะครับ อย่างไรก็ตาม ผมก็เคยเรียนในรายวิชาของเอกนี้อยู่บ้าง ซึ่งผมเข้าใจว่าศาสตร์นี้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ กฎหมายหรือนโยบายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ/การเมือง รวมไปถึงวิธีปฏิบัติทางการทูต นอกจากนั้น นิสิตที่เรียนเอกนี้นอกจากจะสวยแล้ว ยังได้เรียนวิชาอย่างเช่น สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ รวมไปถึงสัมมนาประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน และผมเข้าใจว่าในปัจจุบันมีภาษาต่างประเทศที่สอง ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามให้เลือกเรียนอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

13ขอบคุณรูปภาพจาก geralt ใน pixabay


จบมาแล้วทำงานอะไร

หากกล่าวถึงสายงานของวิชาเอกนี้ ผมเห็นว่ามันกว้างและไปได้ไกลกว่าเรียนรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยซ้ำ ซึ่งอย่าลืมว่าเอกนี้ได้ปริญญารัฐศาสตร์เหมือนกัน ทว่ารายวิชาที่เอกนี้เรียนหลัก ๆ แล้วจะเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า ดังนั้น นอกจากงานในสายของทั้งสองศาสตร์ที่สามารถทำได้แล้ว เอกนี้ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ งานด้านศุลกากร นอกจากนั้น ยังสามารถเป็นไกด์ สจ๊วต/แอร์/พนักงานสายการบินได้อีกด้วย มากไปกว่านั้น องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การไม่แสวงหาผลกำไรหลาย ๆ แห่ง ยังต้องการคนที่จบจากเอกนี้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

14ขอบคุณรูปภาพจาก StelaDi ใน pixabay


ทำไมเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้

ว่ากันอย่างไม่อาย ตัวผมเองก่อนได้มาเรียนเอกรัฐประศาสนศาสตร์ที่นี่ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้จะเคยได้ยินคำว่านักการทูต กระทรวงระหว่างประเทศ หรือรู้จักองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งอยู่บ้าง ทว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในสายรัฐศาสตร์ อีกประการหนึ่ง คงเป็นเพราะตอนนั้นยังจำกัดมากซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ไม่ค่อยจะมีใครแนะนำด้วยแล้ว ดังนั้น คำว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงเอามาก ๆ สำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ผมไม่ทราบแน่ชัดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ผมกล่าวถึงข้างต้นจะมีเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) อย่างไร ทว่าอย่างน้อย บทความนี้ก็ได้ทำหน้าที่ของมัน นั่นคือ ทำให้ผู้สนใจในศาสตร์แห่งรัฐศาสตร์มีทางเลือกที่มากกว่าความเชื่อเก่า ๆ ที่ฝังหัวกันมาในทุกยุคทุกสมัย

Advertisement

Advertisement

15ขอบคุณรูปภาพจาก 12019 ใน pixabay


สุดท้าย...ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง