ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้ได้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงยังเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีสัตว์ต่าง ๆ ในธรรมชาติให้ได้ชมนั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ มมส." หรือ "พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ซึ่งอยู่ในเขตบริเวณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ส่วนนี้โดยหลักแล้วเน้นความเป็นสถานที่ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นอีสานซึ่งแสดงในรูปแบบเรือนอีสานแบบต่าง ๆ เอาไว้ให้ได้ชมและศึกษากันอีกด้วยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากเพราะผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างเรือนอีสานแบบต่าง ๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ เนื่องด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เราจึงไม่สามารถถ่ายรูปเรือนต่าง ๆ อย่างเชิงลึกได้ดังนั้นแล้วจึงจะขอบรรยายในรูปแบบทั่วไป และยังมีอีกส่วนซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับเรือนอีสานนั่นคือ "สถานีศึกษาสัตว์" ซึ่งจะขออธิบายใน 2 ส่วนดังนี้

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑ์ มมส. (1)บริเวณเรือนอีสาน

ส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมเรือนอีสานแบบต่าง ๆ ให้ได้ศึกษา นอกจากเรือนอีสานแล้วยังจะมีบ้านดินซึ่งหาชมได้ยาก ส่วนเรือนอีสานมีการจัดแต่งได้อย่างสวยงาม โดยจะมีการทำสวนสวย ๆ ที่ขั้นระหว่างเรือนอีสานแต่ละหลัง โซนนี้มักมีนิสิตและประชาชนทั่วไปมักแวะมาถ่ายรูปกันอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นแลนด์มาร์คที่มีความโดดเด่นอย่างมาก สำหรับเรือนอีสานต่าง ๆ นั้นจะประกอบไปด้วย เรือนอีสานประยุกต์หลังใหญ่และหลังเล็ก เรือนภูไท เรือนโข่ง เรือนเกย (อยู่ใกล้สถานีศึกษาสัตว์) เล้าข้าว และส่วนที่เป็นบ้านดิน ซึ่งภายในเรือนอีสานก็จะมีการจัดแสดงเครื่องมือและหลักฐานที่แสดงถึงวัฒนธรรมอีสานเอาไว้ด้วย สำหรับทิศตะวันตกของเรือนอีสานจะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นมุมพักผ่อนที่มีความสวยงามโดยเฉพาะช่วงเย็นนั้นจะได้เห็นความสวยงามของการตัดแสงของดวงอาทิตย์ช่วงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้ากับพื้นน้ำของแอ่งน้ำนี้  

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑ์ มมส. (2)พิพิธภัณฑ์ มมส.-1พิพิธภัณฑ์ มมส.-2
สถานีศึกษาสัตว์

มีลักษณะคล้าย ๆ กับสวนสัตว์ขนาดเล็ก โดยโซนนี้มีสิ่งที่ดึงดูดโดยเฉพาะ นั่นคือมีกวางสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายตัวเยอะมากมาย ถือเป็นจุดที่มักมีครอบครัวพาลูกหลานแวะมาเยี่ยมชมกวางเยอะมาก สามารถเยี่ยมชมได้รอบกรง (ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก) ภายในกรงก็ยังมีสัตว์ปีกต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย การปรับพื้นที่บริเวณนี้จะทำเป็นเหมือนป่าซึ่งเอื้อต่อการอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในกรงขนาดใหญ่แห่งนี้ และมีกรงขนาดเล็กอยู่ 2 กรงที่อยู่บนพื้นที่ใกล้กับโซนเรือนอีสานซึ่งเป็นกรงนกนานาชนิด

พิพิธภัณฑ์ มมส. (5)พิพิธภัณฑ์ มมส.-3พิพิธภัณฑ์ มมส.-4สำหรับด้านหลังพิพิธภัณฑ์ มมส. จะมีป่าซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดที่มีทางสำหรับเดินชมป่าอีกด้วย โดยจะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ได้ศึกษา เอาไว้โอกาสหน้าผู้เขียนจะพาไปสำรวจและแบ่งประสบการณ์โซนป่านี้อีกครั้ง

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑ์ มมส. (8)พิพิธภัณฑ์ มมส. ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแหล่งของชาวจังหวัดมหาสารคาม มีความสะดวกในการเดินทางเพราะติดถนนใหญ่ ภายในยังมีห้องน้ำเอาไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาแวะเยือน และยังมีการเปิดพื้นที่สำหรับร้านค้าขนาดเล็กบริเวณนี้ อย่างร้าน "บ้านลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร" มีบริเวณที่จอดรถเอาไว้รองรับและสามารถนั่งรถสองแถวสาย "มมส. เก่า - มมส. ใหม่" และรถสาย "บขส - มมส. ใหม่" มาลงที่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เลย

สำหรับที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ มมส. : อยู่ฝั่งทิศใต้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

ค่าเข้าชมสถานที่ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

เวลาเปิด - ปิด : แนะนำเวลา 8:30 - 16:30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (หากต้องการชมบริเวณภายในเรือนอีสาน) แต่สำหรับบริเวณภายนอกสามารถเข้ารับชมได้ทุกวัน (เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมและไม่รบกวนสัตว์ในสถานีศึกษาแนะนำช่วง 8:30 - 18:00 น.)

(หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ มมส. ปิดบริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2563)

พิพิธภัณฑ์ มมส. (9)ภาพประกอบทั้งหมด โดยผู้เขียน (ถ่ายช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2563)