สถานที่ศักดิ์แห่งแดนอีสานอีกแห่งหนึ่งที่ชาวพุทธเมื่อเดินทางมาภูมิภาคแห่งนี้ ควรมากราบไหว้สักการะ หรือหลายคนอาจจะหวังมาพึ่งพาบารมีเพื่อขอพรทำให้สมหวัง นั่นคือ พระบรมธาตุนาดูน  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่บ้านนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่รอบพระธาตุ 902 ไร่ มีการแบ่งส่วนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนา หรือ “พุทธมณฑลอีสาน” ดังปรากฏในคำขวัญจังหวัดมหาสารคามว่า “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร”  บริเวณโดยรอบมีการปลูกต้นไม้ที่ปรากฏตามพุทธประวัติ และมีการจำลองเรือนโบราณแบบอีสานไว้ให้ผู้สนใจได้เข้ามาทำการศึกษา มีชื่อว่า สวนวลัยรุกขเวช ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนขึ้น โดยมีการจัดขบวนนางรำอย่างยิ่งใหญ่ การทำบูชาพระธาตุ การร่วมสวดมนต์โดยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ

Advertisement

Advertisement

พระธาตุนาดูน1พระธาตุนาดูน2

       ในเขตบ้านนาดูน มีการค้นพบซากเมืองโบราณ ชื่อ นครจัมปาศรี ร่องรอยอารยธรรมในยุคทวาราวดี คาดว่า เจริญรุ่งเรืองในช่วง ศตวรรษที่ 13-15 โบราณวัตถุที่ถูกขุดค้นพบบริเวณนี้นำไปจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ที่สำคัญมีการค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในผอบ ในปี 2522  เป็นผอบ 3 ชั้น ชั้นในสุดทำจากทองคำ ชั้นกลางทำด้วยเงิน และชั้นนอกเป็นสำริด ซ้อนกันอยู่ในสถูปจำลอง ทำจากโลหะทรงกลม สูงประมาณ 24 เซนติเมตร จึงมีการจัดสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันเพื่อนำสถูปที่ค้นพบไปบรรจุไว้ภายใน โดยถอดแบบจากสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานประยุกต์แบบศิลปะทวาราวดี มีความสูงประมาณ 50 เมตร รูปร่างแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนตัวสถูปเป็นทรงระฆังคว่ำ และส่วนยอดที่ทำด้วยสำริดกลมตัน สร้างเสร็จในปี 2529 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร (ปัจจุบัน คือ รัชกาลที่ 10)  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ในองค์พระธาตุนาดูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

Advertisement

Advertisement

พระธาตุนาดูน3พระธาตุนาดูน4พระธาตุนาดูน5       การเดินทางมานมัสการพระธาตุนาดูน สามารถเดินทางตามเส้นทางออกจากจังหวัดมหาสารคามไปยังอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาดูนอยู่ก่อนถึงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีทางเลี้ยวเข้าไปจากถนนสายดังกล่าวเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอีสานให้ความเคารพบูชาอย่างสูงแล้ว ที่นี่ยังเป็นกรุพระที่เซียนพระปรารถนาจะได้ครอบครอง พระกรุนาดูน ที่ร่ำลือกันในเรื่องพุทธคุณอย่างยิ่ง พระกรุนาดูน เป็นพระพิมพ์ดินเผา ซึ่งมีการขุดค้นพบในช่วงเวลาเดียวกันที่ค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพิมพ์ส่วนมากเป็นพระแผง คือ มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ ดังนั้น ชื่อเสียงของพระธาตุนาดูน จึงเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาพุทธจากทั่วสารทิศมุ่งหวังจะมากราบสักการะ หรือร่วมทำบุญ สวดมนต์ให้ได้สักครั้ง

Advertisement

Advertisement