PM 2.5 ปัญหาระดับประเทศ

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั้นมีมาอย่างยาวนานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นจนมาถึงต่างจังหวัด เช่น จังหวัดมหาสารคาม รวมถึงมหาวิทยาลัยมาหาสารคามด้วยเช่นกัน จาก แอพพลิเคชั่น IQAir นั้นพบว่ามีค่าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก ดังรูป

ภาพประกอบโดย ผู้เขียน ค่าฝุ่น PM 2.5ภาพประกอบโดย ผู้เขียน

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่นิสิตในมหาวิทยาลัยนำรถจักรยานยนต์ มาใช้เป็นจำนวนมากเพราะ นิสิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในจังหวัดใกล้เคียง จึงสามารถนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ส่วนมาก ส่งผลให้เกิดการปล่อยควันที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพมาจากรถจักรยานยนต์มากขึ้น และอีกสาเหตุคือการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน อีกทั้งในแหล่งชุมชนจะมีการเผาขยะเป็นประจำ ส่งผลให้เกิดควันพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าจำนวนมาก และแหล่งชุมชนยังมีการทำเกษตรกรรมอยู่ด้วย

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดย ผู้เขียน ปัญหาฝุ่นควันภาพประกอบโดย ผู้เขียน

ส่วนในการทำเกษตรกรรมนั้นก็มีการเผาฟางข้าว เพื่อที่จะเริ่มปลูกข้าวใหม่ วิธีแก้ไขปัญหาในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว สามารถร่วมเดินทางมากับเพื่อนได้หรือใช้รถสายเพื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ และหากต้องเปลี่ยนตึกที่จะเรียนในการเรียนอาจจะใช้รถรางของมหาวิทยาลัยก็ได้

ในการแก้ไขปัญหาในการเผาขยะ ควรแจ้งไปยังแหล่งชุมชนหรือโรงเรียนใกล้เคียงที่ทำการเผาขยะ แจ้งถึงปัญหาในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นหากมีการเผาขยะอย่างต่อเนื่อง โดยทางมหาวิทยาลัยควรให้ความรู้ในการกำจัดขยะ ให้แก่แหล่งชุมชนเพื่อให้วิธีกำจัดขยะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาการที่มีการเผาฟางข้าวและตอซังเพื่อทำการเกษตรกรรม โดยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน เพื่อบอกวิธีการแก้ไขปัญหาในการกำจัดฟางข้าว โดยใช้วิธีที่ปลอดภัยและง่ายเพื่อให้คนในชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติแล้วเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่มีการเผาฟางข้าวและตอซังเกิดขึ้นอีก

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดย ผู้เขียน ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามภาพประกอบโดย ผู้เขียน

สิ่งที่พวกเราควรทำคือควรปลูกฝังในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมใกล้ๆ และรอบตัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยหรือทำกิจกรรม หากมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดีจะส่งผลให้มีความปลอดภัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง    การจราจร เรื่องฝุ่นควัน เรื่องสุขภาพต่างๆ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะปัญหานี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ได้รวมถึงปัญหาสุขภาพในระยะยาว สุดท้ายแล้วพวกเราหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่และเพื่อลูกหลานต่อไปในอนาคต

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบจาก unsplash คนออกกำลังกายภาพประกอบจาก unsplash

ภาพหน้าปกโดย ผู้เขียน