พระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธ การได้ทำบุญกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และให้คติธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้อง วางวิถีชีวิตบนความถูกต้อง นำความดีงามไม่เดือดร้อนมาสู่วิถีชีวิต ในบทความนี้ก็เช่นเดียวกันจะพาผู้อ่านทุกท่านไปท่องเที่ยวตามสไตล์สายบุญ บทความนี้จะพาไปตามรอยศรัทธาของพระอริยสงฆ์ ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดป่านิกายธรรมยุติ ที่มีประชาชนศรัทธาเป็นอย่างมาก สำหรับรอยศรัทธาที่ผู้เขียนจะมาตามในครั้งนี้ คือ หลวงปู่พระมหาบุญมี สิริธโร พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพนับถือของชาวอีสาน การเดินทางมาในครั้งนี้ ทำให้ได้เข้าใจในวิถีทางการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ แม้หลวงปู่ท่านไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว แต่แนวทาง และปฏิปทาของท่านยังฉายชัดที่วัดป่าวังเลิงแห่งนี้อย่างงดงาม

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

จุดเด่นสำคัญของวัดป่าวังเลิง เมื่อเดินเข้ามาบริเวณหน้าวัดจะสัมผัสได้ถึงความสงบ และเรียบง่าย ตามรูปแบบของพระกรรมฐานสายอีสาน ซึ่งสร้างวัดวาอารามกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ผ่านประตูหน้าวัดเข้ามาจะเจอกับ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มหาบุญมี ซึ่งเป็นที่จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ และมีประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ซึ่งจัดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ทั้งชีวประวัติของหลวงปู่ ภาษิตคำสอน หนังสือธรรมะ เครื่องใช้ประจำวัน

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้บูชาตามลำดับ สิ่งสำคัญ คือ ห้ามส่งเสียงดัง เพราะเป็นการรบกวนสำหรับภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว หากเราต้องการมาใส่บาตร ทำบุญควรมาในตอนเช้า โดยบริเวณหน้าวัดจะมีศาลาที่สามารถรอตักบาตรได้ ทุกเช้าพระสงฆ์ท่านจะออกบิณฑบาตผ่านบริเวณนี้อยู่เสมอ หลังจากเวลาจังหันเช้าแล้วจะไม่สามารถเข้าไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระได้

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

สำหรับการเดินทางก็สะดวกสบายครับ โดยวัดห่างจากตัวจังหวัดมหาสาคามประมาณ 13 กิโลเมตรติดถนนมหาสารคาม – กาฬสินธุ์ จะมีป้ายหน้าวัดแล้วเลี้ยวเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัดป่าวังเลิง มองเห็นกำแพง และเจดีย์ชัดเจนครับ

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

ผู้อ่านที่ต้องการไปทำบุญที่วัดควรไปถึงก่อน 6 โมงเช้านะครับ จะได้เตรียมตัวใส่บาตรอย่างไม่เร่งรีบ สำหรับบทความตามรอยศรัทธา ณ วัดป่าวังเลิง ขอจบเพียงเท่านี้ ในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวการท่องเที่ยวของสายบุมาฝากผู้อ่านอีกครับ

Advertisement

Advertisement