สวัสดีครับวันนี้ผม พ่อบ้าน 5g จะพาทุกคนไปเยือนถิ่นก่อนประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง


พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง   สถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีจัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราง 5,000 ปี มาแล้วและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

    เมื่อพูดถึง บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี หลายคนคงนึกถึงสถานที่ได้ร่ำเรียนในประวัติศาสตร์ แต่ยังมีอีกหลายคนไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเชียง วันนี้ผม พ่อบ้าน 5g เลยอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง จะมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์อย่างไรและมีอะไรให้เราเรียนรู้และศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวนี้บ้าง

Advertisement

Advertisement

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นที่ยอมรับของกรรมการมรดกโลก องค์การ ยูเนสโก ( Unesco ) จัดเป็นมรดกโลกลำดับที่ 359 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2535

    สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณคดีอันดับ 4 ของประเทศไทย ภายในห้องจัดนิทรรศการ     ร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญาในการสร้างเครื่องมือการดำรงชีวิต และการสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่า 100 แห่ง มีหลักฐานอ้างอิงถึงการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นของมนุษย์มาหลายพันปี   ภายในสถานที่จัดนิทรรศการ       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงมีสถานที่ให้ชม 2 ส่วน

   ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาภายในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวรแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดียังคงลักษณะของศิลปะวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นพบทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังรวมกันกับศพที่กลายมาเป็นโครงกระดูกในปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

     ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้าเป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมทั้งวัตถุโบราณ และนิทรรศการบ้านเชียงสมัยก่อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านในยุคอดีต ยังมีการจัดแสดงโบราณวัตถุอีกหลายอย่าง เครื่องมือทำจากวัสดุนานาชนิดช่วยสร้างความเข้าใจและเรื่องราวสังคมและเทคโนโลยีภายในห้องจัดนิทรรศการ     การขุดค้นพบที่บ้านเชียงยังพบกระดูกสัตว์หลายชนิดรวมทั้งเปลือกหอย ทำให้เข้าใจถึงวิถีทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หลักฐานที่พบ คือ ขวานทำจากเหล็กและกระดูกควาย จึงสรุปได้ว่ามนุษย์รู้จักการทำงานในที่ลุ่มและการทำไร่ไถนา และกระดูกสัตว์รวมทั้งเปลือกหอยหลายชนิดโดยนักโบราณคดี ได้ขุดค้นพบภายในห้องจัดนิทรรศการ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมักจะเป็นนักโบราณคดีและบุคคลทั่วไป ผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง สถานที่แห่งนี้มีหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงศิลปะการดำรงชีวิตของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

Advertisement

Advertisement

   สำหรับใครที่ยังไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่บ้านเชียงผมขอแนะนำไห้ไปชมโบราณคดีที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ทุกวันเลยครับ

   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

  เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 09:00 นถึง 16:00 น ( ปิดวันจันทร์ )

ปล.ภาพถ่ายเอง

#พ่อบ้าน 5g