กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว วิ่งเทรล ภูกระดึง

รีวิว วิ่งเทรล ภูกระดึง

คุณคิดว่าต้องใช้เวลากี่วัน ที่จะสามารถไปสัมผัสได้ทุกจุดที่สำคัญของ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ถ้าผมจะบอกว่า 1 วันก็เที่ยวจบแล้วภูกระดึง คุณจะเชื่อหรือไม่ มันเป็นไปได้นะแต่คงต้องเหนื่อยหน่อยและอาจจะไม่มีเว
364