ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย ได้ลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ่างน้ำพาว หมู่ที่ 11 บ้านกำเนินเพชร ต.เมือง จ.เลย พบน้ำในอ่างแห้งขอด แห้งต่ำกว่าประตูระบายน้ำ  8 หมู่บ้านวิกฤติหนักอย่างแรง น้ำในอ่างเหลือเพียง 6 % ของความบรรจุอ่าง ประกาศให้ประชาชนใน 8 หมู่บ้านงดการทำเกษตรทุกชนิด

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/l-1-1.jpg" />

นายกิตติคุณ บุตรคุณ เผยว่า อ่างน้ำพาวมีความจุของอ่างอยู่ที่  1.364 ล้าน ลบ.ม. และตอนนี้น้ำในอ่างคงเหลือแค่  0.0085 ล้าน ลบ.ม. หรือ 6.20 % ปกติอ่างน้ำพาวจะกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเกษตร หล่อเลี้ยงเกษตรกรในตำบลเมืองเป็นหลัก ปีนี้ได้เกิดปัญหาเรื่องฝนได้ทิ้งช่วง พี่น้องประชาชนที่ทำภาคเกษตรส่วนใหญ่จะทำไร่ ทำนา เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำพาว ส่วนในปีนี้หลักจากที่ปริมาณน้ำฝนน้อยและทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำได้แห้งน้ำที่กะเก็บไว้ ได้ปล่อยให้เกษตรกรใช้ 2 ในช่วงฤดูการทำนา และข้าวตั้งท้อง ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำเหลือน้อย สำหรับอ่างเก็บน้ำพาว เป็นอ่างเก็บน้ำของชลประทาน มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อน้ำไปใช้ด้านการเกษตร มีผู้ใช้น้ำประมาณ 400 ครอบครัว พื้นที่ทำการเกษตรมากว่า 2,000 – 3,000 ไร่ ซึ่งจะมีชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มและมีการจัดสรรน้ำตามข้อตกลงแบ่งน้ำกันใช้ไม่มีปัญหา แต่มาปีนี้เนื่องจากน้ำได้แห้งขอด แห้งจนต่ำกว่าประตูระบายน้ำ และเหลือไม่ถึง 10 % ของความบรรจุ จึงขอให้เกษตรกรงดการทำเกษตรทุกชนิด

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164937/l-2-1.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164937/l-2-1.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164937/l-2-1.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1164937/l-2-1.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/l-2-1.jpg" />

ด้านนายชูพงษ์ เหล่าประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำเข้าอ่างน้ำพาว เหลือจำนวนน้อยมาก โดยชาวบ้านที่ใช้น้ำใน 8 หมู่บ้าน ได้มีข้อตกลงร่วมกันการงดปลูกพืชฤดูแล้ง แต่ชาวบ้านบางส่วนได้ลองทำการเพาะปลูกขณะนี้แห้งตายจนหมดแล้ว เดือดร้อนมากกับภัยแล้ง อ่างน้ำพาวไม่เคยแห้งมากขนาดนี้ตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำมาเมื่อ พ.ศ. 2503 ถือว่าแห้งสุดในรอบ 59 ปี ปกติทุกปีน้ำแห้งสุดลงจากตลิ่งแค่ 2 เมตร มาปีนี้ระดับต่ำกว่าประตูระบายน้ำ น้ำที่เหลือในอ่างเพื่อให้พอประทังเพื่อให้ปลาสัตว์และน้ำอื่นๆ มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/l-4-1.jpg