ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ภูพุทโธ ในค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เป็นยอดภู ที่ตั้งประดิษฐานพระพุทธ พระพุทธมารวิชัย สิริตรัยรัตนคุณ หรือพระพุทโธ ได้เกิดภาพแปลกๆ มีแสงเป็นลูกแก้วพวยพุงออกจากหน้าองค์พระ ที่มีทหารถ่ายไว้ได้และได้แชร์ไปทั้งเฟซบุ๊กและไลน์ สร้างความฮือฮาปาฏิหาริย์ และปรากฎการณ์ที่อัศจรรย์กับผู้พบเห็น

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__29016087.jpg" />

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ภูพุทโธ ในค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เป็นยอดภู ที่ตั้งประดิษฐานพระพุทธ พระพุทธมารวิชัย สิริตรัยรัตนคุณ หรือพระพุทโธ ได้เกิดภาพแปลกๆ มีแสงเป็นลูกแก้วพวยพุงออกจากหน้าองค์พระ ที่มีทหารถ่ายไว้ได้และได้แชร์ไปทั้งเฟซบุ๊กและไลน์ สร้างความฮือฮาปาฏิหาริย์ และปรากฎการณ์ที่อัศจรรย์กับผู้พบเห็น

Advertisement

Advertisement

data-src="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1128205/S__29016089.jpg" sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1128205/S__29016089.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1128205/S__29016089.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1128205/S__29016089.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1128205/S__29016089.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__29016089.jpg"

Advertisement

Advertisement

/>

พ.อ.ประเสริฐ์ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า ตามปกติทุกเช้าประมาณเวลา 6 .00 น.แสงกำลังเริ่มสว่าง ทหารจะขึ้นไปทำความสะอาดบริเวณรอบองค์พระ และจะถ่ายรูปหรือวีดีโอ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อเช้านี้ทหารก็ได้ทำงานอย่างปกติ และถ่ายภาพมา พอมาดูภาพพบว่า เห็นแสงไฟสีขาวเป็นดวงลูกแก้ว ลอยออกมาจากหน้าองค์พระ และเคลื่อนลงมา ดวงลูกแก้วลอยไปรอบบริเวณรอบองค์พระ จากนั้นแสงดังกล่าวก็ได้เลือนหายไป จึงเป็นเรื่องที่แปลกและเป็นช่วงที่กำลังปฏิสังขรณ์องค์พระใหม่ เนื่องจากทำการสร้างมาหลายปีแล้ว แต่ก่อนจะมีการก่อสร้างขึ้น มีมูลเหตุจากที่ชาวบ้านนาอ้อ บ้านนาโคก มักจะพบเห็นดวงไฟแก้วสีน้ำเงินลอยผ่านหมู่บ้าน และตรงไปที่ภูพุทโธ และมักจะเกิดขึ้นช่วงวันพระขึ้น 15 ค่ำ เป็นประจำ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__29016091.jpg

ตามประวัติการก่อสร้าง เมื่อปี 2558 พล.อ.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ สมัยเป็น ผบ.จทบ.ล.ย. 28 ได้อนุมัติเริ่มโครงการสร้างพระพุทโธ และพระเจดีย์พุทธสติ  โดยได้จัดสร้างอยู่บนยอดของภูน้อย เป็นภูขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูสะนาว อยู่ในพื้นที่ของค่ายทหารศรีสองรัก จังหวัดเลย โดยได้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พิชิตมาร) ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตร และยังได้สร้างพระเจดีย์จำนวนหนึ่งองค์ บนยอดหิน เรียกว่า พระเจดีย์พุทธสติ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__29016092.jpg