ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแม่น้ำเลย บ้านแก่งมี่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชาวบ้านในหลายหมู่บ้าน เดินทางเพื่อมางมหอยตาก ซึ่งในช่วงฤดูแล้ง ของทุกปี ในแม่น้ำเลย น้ำจะลดลง และใส ทำให้ชาวบ้าน สับเปลี่ยนกันนำตะแกรง หรือ อุปกรณ์ อื่นๆ มางมและร่อนหอย จากตะกอนและการปะปนกับหิน กรวดทราย ในแม่น้ำเลย สร้างรายได้ในช่วงฤดูนี้

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/h-1-2.jpg" />

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/h-2-2.jpg" />

นางสมใจ ยุ้ยที  บ้านใหม่ตาแสง ตำบลนาซ่าว กับญาติ  3 คน มาหาหอย ตั้งแต่เช้าตรู่ เดินทางพร้อมอุปกรณ์ ตะแกรงมาหาหอยที่อยู่ในแม่น้ำเลย โดยการนำตะแกรงมาร่อนหอย ที่อยู่ในน้ำ ปะปนกับหินทราย ในแต่ละวันสามารถหาหอยตากได้ตก 20-30 กิโลกรัม เพื่อนำไปขายให้กับแม่ค้าในหมู่บ้าน สามารถขายได้ในกิโลกรัมละ 20-25 บาท หากวันไหนขยันและได้หอยตากเป็นจำนวนมาก ก็จะสามารถทำเงินได้ตกวันละ 900-1100 บาท และไม่ได้ จริงๆ ก็ตกวันละ 500-600 บาท สามารถ ส้รางงานเป็นรายได้ ในช่วงที่น้ำ ในแม่น้ำเลยนั้น น้อย และแห้งแบบนี้

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/h-3-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/h-5-1.jpg

สำหรบแม่น้ำเลย จะเริ่มแห้งและสามารถ ลงไปงมหอย ได้จะอยู่ช่วง เดินตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากน้ำน้อยและน้ำจะใส เหมาะสำหรับการหาหอย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/h-6-1.jpg