ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย พร้อมด้วยนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และคณะเดินทางไปตรวจราชการสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ อ.หนองหิน จ.เลย มี นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นอ.หนองหิน ผอ.โรงพยาบาลหนองหิน หัว หน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แล้งหนัก ประปาขาดน้ำ ขนน้ำเติม ผู้ว่าเลย ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งที่ อ.หนองหิน  แล้งหนัก ประปาขาดน้ำ ขนน้ำเติม ผู้ว่าเลย ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งที่ อ.หนองหิน 

นายวัชน์ศิริ เอียสกุล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง กล่าวถึง รายละเอียดการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอหนองหิน ว่าขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขา วังสะพุงที่รับผิดชอบอำเภอหนองหิน หลังจากที่ระบบประปามีปัญหา ไม่สามารถนำน้ำดิบจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อยและอุปกรณ์ชำรุด ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง ได้นำรถขนน้ำบริการประชาชน 4 หมู่บ้าน วันละ 6 – 8 เที่ยว และหาบ่อบาดาลเพิ่มจากจิตอาสา เพิ่มอีก 2 บ่อ ซึ่งได้น้ำดิบเพิ่มจากบ่อลุงอุดมที่เป็น ส.อบต.หนองหิน มาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอ ก่อนนี้ บ่อน้ำบาดาลที่สูบใช้มีอยู่ 4 บ่อ ในช่วงนี้ มีการใช้น้ำเยอะ และปริมาณน้ำในบ่นั้นแห้งและบ่อหนึ่ง เครื่องสืบน้ำเสีย และร่วมกันประสานและทำงาน ร่วมกับ เทศบาลหนองหินที่มีผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่เดียวกัน  4 หมู่บ้าน  1963 ครัวเรือน  ประมาณ 4500-4700 คน ซึ่งมีการใช้น้ำแต่ละเดือนประมาณ 14,200 ลูกบาตรเมตร  คาดว่าจะมีการแก้ปัญหานี้ได้

Advertisement

Advertisement

แล้งหนัก ประปาขาดน้ำ ขนน้ำเติม ผู้ว่าเลย ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งที่ อ.หนองหิน  แล้งหนัก ประปาขาดน้ำ ขนน้ำเติม ผู้ว่าเลย ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งที่ อ.หนองหิน 

นายวัชน์ศิริ กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง ได้รับงบประมาณ 800,000 บาท กำลังหาผู้รับจ้างและใน ปี งบประมาณ 2565 จะได้รับงบประมาณ 195 ล้านเพื่อพัฒนาประปาทั้งระบบ

Advertisement

Advertisement