ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในช่วงนี้ปลายปี ช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ จำนวนมาก และมีเม็ดเงินกระจายมาสู่สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง  แต่ในช่วงนี้กลับเงียบ ไปมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวเชียงคานน้อยลง แม่ค้า ขายของที่ระลึกและของฝาก ของขายไม่ออก คนซื้อน้อยร้านค้าต่างๆ ดูซบเซา

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/kk-1-10.jpg" />

นางสาว สุธาทิพย์ แซ่เล้า (  อิ๋ว) แม่ค้าขายของที่ระลึกและเสื้อผ้า กล่าวว่า  ตอนนี้การค้าขายที่บริเวณแก่งคุดคู้ เงียบเหงา คนเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ได้จับจ่ายเงินทอง การจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า ของที่ระลึกอย่างมะพร้าวแก้ว เสื้อผ้า ผ้าฝ้าย ลดน้อยลง  อยากให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ นั้นเข้ามา กระตุนเศรษฐกิจ ในเชียงคาน จากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมากับการจัดงาน และนำเงินมาจับจ่ายสินค้าที่เชียงคาน เม็ดเงินก็จะเกิดการหมุนเวียน เศรษฐกิจภาพรวมก็จะดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/kk-2-5.jpg" />

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจะกระเตื้อง ก็ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น และหากเป็นช่วงวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ นักท่องเที่ยวแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็น มีบ้างเล็กน้อย ทำให้รายได้และการกระจายเม็ดเงินการท่องเที่ยว จะไปอยู่ในช่วงวันหยุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/kk-4-6.jpg