จาก ภาพ คุณพรเทพ หีบแก้ว ได้แพร่ภาพสด ทาง เพสบุ๊ค เมื่อ 2 ชม. ได้เกิดไฟป่าโหมหนักบนยอดภูกระดึง โดยขณะนี้ มีนายสมบัติ  พิมพ์ประสิทธิ์  หัวหน้า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ควบคุมเพลิงกับเจ้าหน้าที่ไฟป่าภูกระดึง และลูกหาบ เจ้าหน้าที่จักรยาน โดยไฟป่าได้เกิดไหม้จากบริเวณช่วงบริเวณหลังแป และไหม้จากขอบหน้าผาเข้ามายัง ที่ทำการวังกวาง อีกเพียงประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการวังกวาง

เบื้องต้น คาดว่าจากการดูดบุรี ของนักท่องเที่ยวที่กำลังเดิน ลงจากเขา

https://www.facebook.com/100002248732805/videos/2745445958873668/

เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ เลย ไฟป่าภูกระดึง ลุกโหมหนัก สกัดไม่ให้เข้าวังกวาง เสียกว่า 100 ไร่ ยังไม่ดับ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลัง ทำการเผากลับ ไม่ให้เข้ามาในวังกวาง สกัดไม่ให้ ลุกลุม ไปยัง วังกวาง  ไฟป่ากำลังลุกลามไปยังผานาน้อย ไปยังสระอโนดาด  เปลวไฟ มาทางหลังแป มาทุกทาง ต้นสน ขนาดใหญ่โดนไฟไหม้อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต่างๆ เห็นภาพแล้ว น้ำตาจะไหลกับเหตุการณ์ครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement