ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าสั่ง วันที่ 18 นี้ จะมีการระดมพลเพื่อ เข้าสู่มาตรการ ลดความเสี่ยงให้กับคนซื้อขายล๊อตเตอรี ในตลาดล๊อเตอรี่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัดเลย บริเวณ ตลาดล๊อตเตอรี่ สหกรณ์ล๊อตเตอรี่ วังสะพุง

เลย สั่งการดูแลคนซื้อคนขายล๊อตเตอรี่ตลาดวังสะพุง เป็นพิเศษ ระดม 18 นี้ หวั่นกระจายเชื้อโรค

นายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า จังหวัดเลยนั้นมีตลาดขนาดใหญ่อยู่ของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด และตลาดสหกรณ์การเกษตร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  สำหรับ ตลาดของบริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด และตลาดสหกรณ์การเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นตลาดนัดล๊อตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีผู้ประกอบการล็อตเตอรี่ กว่า 20,000 คน เดินทางมาซื้อขาย มีเงินหมุนเวียนแต่ละฮวดไม่ต่ำกว่า 2 ,000 ล้านบาท ต่องวด เดินทางมาซื้อขายแลกเปลี่ยนล็อตเตอรี่จากทั่วประเทศ  จึงทำให้เกิดความเสี่ยง ในเรื่องการติดต่อ จากเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ซึ่งก่อนนี้ ทางอำเภอและเครือข่ายมีการลงพื้นที่ ป้องกัน  จึงจัดกิจกรรม เปิดการคัดกรองโรคปอดอักเสบ  จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไปแล้ว และทำต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง

Advertisement

Advertisement

เลย สั่งการดูแลคนซื้อคนขายล๊อตเตอรี่ตลาดวังสะพุง เป็นพิเศษ ระดม 18 นี้ หวั่นกระจายเชื้อโรค

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า วันนี้มี มติที่ประชุมของคณะกรรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย สั่งกำชับ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือระดมให้ความช่วยเหลือและเข้าไปดูแลระบบความปลอดภัยเพื่อ ควบคุมดูและ ป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งทางนายอำเภอและสาธารณสุขอำเภอวังสะพุงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง นั้น ได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยตลาดล๊อตเตอรีเดือนหนึ่งสองครั้ง หลังจากนี้ทางจังหวัดเลย จะส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจาก คนจะมีจำนวนมาก แต่ยังอาจจะไม่เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล และเพิ่มเติมงบประมาณของโรงพยาบาลวังสะพุง เข้าไปช่วยเหลือ ในช่วงมีการจำหน่ายในงวดที่จะถึง เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจจะแพร่จะจ่ายไปยังกลุ่มคนเหล่านี้

Advertisement

Advertisement