ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ฝายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ 4 บ้านโนนศิลา ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จังหวัดเลย พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ นำรถประปาสนามเคลื่อนที่ ขนาดกลาง จำนวน 1 คัน ลงพื้นที่นำร่องผลิตน้ำอุปโภค บริโภค และ นำไปแจกจ่ายให้กับวัดธารสวรรค์ และ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวฝาย อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 8 พันลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นครั้งแรก โดยมีนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม

เลย นพค.23 นำรถประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม แจกจ่ายชาวบ้าน ที่ขาดน้ำ

โดย พ.อ.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า รถประปาสนาม เคลื่อนที่ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ สามารถดื่มได้จริง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทางหน่วยงานจึงนำรถประปาสนามเคลื่อนที่มาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวง

Advertisement

Advertisement

เลย นพค.23 นำรถประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม แจกจ่ายชาวบ้าน ที่ขาดน้ำ

พ.อ.ภาณุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รถประปาสนามสามารถผลิตน้ำอุปโภคหรือน้ำใช้ได้วันละประมาณ 16,000 ลิตร ถึง 30,000 ลิตร ส่วนน้ำบริโภคหรือน้ำดื่ม สามารถผลิตได้วันละประมาณ 12,000 ถึง 1,5000 ลิตร ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดต้องการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ดำเนินการผลิตน้ำอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน สามารถประสานมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Advertisement

Advertisement

เลย นพค.23 นำรถประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม แจกจ่ายชาวบ้าน ที่ขาดน้ำ เลย นพค.23 นำรถประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม แจกจ่ายชาวบ้าน ที่ขาดน้ำ