33

สวัสดีค่ะ วันนี้จะพาไปไหว้ ทำบุญ ที่วัดป่าห้วยลาด ซึ่งประวัติวัดป่าห้วยลาดแต่เดิมวัดป่าห้วยลาดเป็นสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนา นิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา ต่อมาได้ดำเนินการขอจดทะเบียนตั้งวัด และได้รับหนังสือรับรองสภาพวัด จากกรมการศาสนา วัดป่าห้วยลาดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดโดยสมบูรณ์ โดยมีพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม เป็นเจ้าอาวาส  ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลประวัติวัดป่าห้วยลาด : https://web.facebook.com/watpahuayladloei/

22

ในปี พ.ศ.2549 คณะกรรมการโครงการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม เป็นประธาน ได้มีฉันทานุมัติให้สร้าง "ศาลาเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉิลมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่9 เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต อัญเชิญ พระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร."และ"ส.ก." ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ประดิษฐานหน้าบันศาลาแห่งนี้ด้วยค่ะภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน สร้างด้วยแร่แคลไซต์ สีขาวบริสุทธิ์ มีนามว่า "พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ" ค่ะ

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณข้อมูลประวัติวัดป่าห้วยลาด : https://web.facebook.com/watpahuayladloei/

6ความโดดเด่นของวัดป่าห้วยลาด วัดนี้มีเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย มีล้อมรอบด้วยรั้ว เจ้าแม่กวนอิมขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมเราสามารถเข้าไปชมบริเวณนี้ หรือถ่ายรูปวิวสวย ๆ มุมสูงได้อีกด้วยค่ะ

Advertisement

Advertisement

6จุดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาไหว้พระ ทำบุญ ได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆ ค่ะ

6

จุดเด่นของวัดป่าห้วยลาด : วัดป่าห้วยลาดเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดเลยและของประเทศไทย โดยวัดป่าห้วยลาดมีการจัดการเชิงบูรณาการ วัดแบ่งออกเป็น 3 เขตอย่างชัดเจน คือ 1) เขตพุทธาวาส 2) เขตสังฆาวาส 3) เขตฆราวาส ซึ่งวัดป่าห้วยลาดเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศาสนา ธรรมชาติ และชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและสร้างสันติภาพให้แก่โลกค่ะ...

1จุดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของผู้ที่มาสักการะบูชา พระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาว ทั้งองค์ขนาดใหญ่  ขนาดหน้าตัก 20 เมตร สูง 19 เมตร เป็นพระประธานในศาลาเฉลิมพระเกียรติค่ะ

Advertisement

Advertisement

77

66จุดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวไหว้พระขอพรที่ วัดป่าห้วยลาด ได้นั่งพัก นั่งชมวิว พักผ่อน พักจิตใจ ทำให้จิตใจสงบค่ะ

ความพิเศษของวัดป่าห้วยลาด : วัดป่าห้วยลาดมีการตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม ซึ่งภายในอุโบสถเป็นสถานที่ตั้งของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาว ทั้งองค์ขนาดใหญ่ สวยงามมากเลยค่ะ ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ ประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายบุญที่อยากมาพักผ่อนมากๆ สำหรับการบูชา แล้วแต่จิตศรัทธา หย่อนตู้รับบริจาค รับชุดบูชาไปได้เลยค่ะ

66จุดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพร ถือเป็นจุดชุมนุมเทพค่ะ และที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ องค์พญานาค ผู้คนมาสัมผัสได้ค่ะ

66

ความประทับใจ หลังจากที่ดิฉันได้มาไหว้พระ ขอพรที่วัดป่าห้วยลาด รู้สึกได้รับพร มีกำลังใจได้เยอะทีเดียวค่ะ และประทับใจผู้คนที่เดินทางมาสักการะบูชา เห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้ชมบรรยากาศ ถ่ายรูปสวยๆ ที่วัดป่าห้วยลาดค่ะ ถือเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาสัมผัสสักครั้ง รับรองไปแล้วได้อิ่มทริปอิ่มบุญแน่นอนค่ะ ... 👩‍🚒 👨‍🚒 


ที่อยู่ : วัดป่าห้วยลาด  หมู่ 3 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
พิกัดวัดป่าห้วยลาด  :  https://goo.gl/maps/QtRpbt3W3XNHa1wT6
โทรศัพท์ : 081-6172122, 093-3677673, 084-5946661
เว็บไซต์ : http://www.watpahuaylad.com
เฟซบุ๊ก : https://web.facebook.com/watpahuayladloei