เป็นภาพความสวยงามของ ท้องฟ้ายามเช้า ที่ ผานกแอน ภูกระดึง ซึ่ง เป็นภาพเบื้องบนเป็นเมฆที่ทองแสงสีส้มแดง เป็นเฉด ตามลายของเมฆ ที่สวยงามมาก หาดูยากในมุมมองนี้ และเบื้องล่างเป็นภาพทะเลหมอกสีขาว บริเวณผานกแอ่น  มองเห็น ผานกเค้าและอำเภอภูกระดึง

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/pkd-1-4.jpg" />

รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส)  ดังนี้.-

อ.เมือง  19.4 อ.วังสะพุง 20.4  อ.ด่านซ้าย 19.0 อ..เชียงคาน 20.0 ,อ. ท่าลี่ 20.0 อ.ภูกระดึง 15.0  ,อ.ภูเรือ 19.0  อ.นาแห้ว 17.0 อ.ปากชม /// อ.นาด้วง 22.5 . อ..ภูหลวง 19.0  อ.ผาขาว  18.8  อ.เอราวัณ 20.0  อ.หนองหิน 23.0  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 10.0  อุทยานแห่งชาติภูเรือ 13.0 ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 11.0  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงภูเรือ 14.5  อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 16.5  ซํ

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1066019/pkd-3-4.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1066019/pkd-3-4.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1066019/pkd-3-4.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-ugc-dev.imgix.net/partner_files/77kaoded/1066019/pkd-3-4.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/pkd-3-4.jpg" />