ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม คณะศิริวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เป็นประธานเปิดงาน โครงการกีฬา กศน.เมืองเลยเกมส์ ประจำปี 2562  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง บ.กำเนิดเพชร อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.เมืองเลย เกมส์ ในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78454978_2561774143910316_2379758245326618624_o.jpg" />

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1077086/78137211_2561767747244289_2028501182611193856_o.jpg?w=480?&auto=compress 480w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1077086/78137211_2561767747244289_2028501182611193856_o.jpg?w=640?&auto=compress 640w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1077086/78137211_2561767747244289_2028501182611193856_o.jpg?w=1200?&auto=compress 1200w, https://trueid-slsapp-storage-dev.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1077086/78137211_2561767747244289_2028501182611193856_o.jpg?w=1600?&auto=compress 1600w"

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78137211_2561767747244289_2028501182611193856_o.jpg" /> https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78272281_2561784767242587_3116763062678323200_o.jpg

นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเลย กล่าวว่า คณะบุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองเลย และเครือข่าย กศน. เช่น มลฑลทหารบกที่ 28 ร 8 พัน 1 และ อบต.เมือง ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP และ กศน.ตำบลทั้ง 14 ตำบล โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ซึ่งได้แก โซนภูบ่อบิด – กศน.ตำบลกุดป่อง กศน.ตำบลเมือง กศน.ตำบลนาอาน มฑบ.ที่ 28 โซนภูผาล้อม – กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ กศน.ตำบลนาดินดำ กศน.ตำบลน้ำสวย ร 8. พัน1 โซนภูสวรรค์ – กศน.ตำบลเสี้ยว กศน.ตำบลน้ำหมาน กศน.ตำบลกกทอง กศน.ตำบลนาโป่ง โซนภูสะนาว – กศน.ตำบลนาอ้อ กศน.ตำบลกกดู่ กศน.ตำบลศรีสองรัก กศน.ตำบลนาแขม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป และให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักออกกำลังกายและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และบุคลากร มากยิ่งขึ้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/78632756_2561789663908764_4791812737753677824_o.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79144280_2561762153911515_2851068891029831680_o.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/c-2-2.jpg

นายสุพัฒน์  กล่าวต่ออีกว่า ในการแข่งขันกีฬา กศน.เมืองเลย เกมส์ ประจำปี 2562 มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปัคตะกร้อชาย-หญิง วิ่งกรีฑาชาย-หญิง เปตองชาย-หญิง และหลังจากนี้จะมีการคัดตัวแข่งขัน ระดับจังหวัดและ ในระดับกลุ่มโซนจังหวัด ซึ่งจะมี เลย หนองคาย  หนองบัว อุดรธานี และ บึงกาฬ  หรือที่เรียกว่า กลุ่มโซนภูธานี เพื่อคัดตัวไปแข่งขัน  ในระดับเขตที่จังหวัดอุบลราชธานี