ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปักหมุดไหว้เจ้า เก็บภาพความสวยงาม แบบ 2 อินวัน @เทววิหารพุทธญาณสมาคมเต็กก่าจีเยี้ยงเกาะ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ปักหมุดไหว้เจ้า เก็บภาพความสวยงาม แบบ 2 อินวัน @เทววิหารพุทธญาณสมาคมเต็กก่าจีเยี้ยงเกาะ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สวีสดีค่ะ คุณผู้ชม ในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ นักเขียนพาเดินทางมาท่องเที่ยวที่เทววิหารพุทธญาณสมาคมเต็กก่าจีเยี้ยงเกาะ ตั้งอยู่ถนนสุขาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และเชื่อว่าหลายคนที่ได้เ