" TGTK MINIMARATHON เชิญชวนวิ่งพร้อมกัน 15 มีนาคม 2563"


       วิ่งมาราธอน   - ภาพ Pink -

  ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจะจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในชื่อโครงการ เทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 หรือ TGTK MINIMARATHON ซึ่งจะแบ่งประเภทการสมัครวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

วิ่งมินิมาราธอน

   - ภาพ Pink -

1.ประเภทมินิมาราธอน (MINIMARATHON) ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก

แบ่งการแข่งขันออกตามช่วงอายุ ตั้งเเต่ อายุ 13 - 19 ปี / อายุ 20 - 24 ปี / อายุ 25 - 29 ปี / อายุ 30 - 34 ปี / อายุ 35 - 39 ปี / อายุ 40 - 44 ปี / อายุ 45 - 49 ปี / อายุ 50 - 54 ปี / อายุ 55 - 59 ปี / อายุ 60 - 64 ปี / อายุ 65 ปีขึ้นไป

Advertisement

Advertisement

2.ประเภทฟันรัน(FUNRUN) ในระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก

แบ่งการแข่งขันออกตามช่วงอายุ ตั้งเเต่อายุ ต่ำกว่า 12 ปี / อายุ 13 - 19 ปี / อายุ 20 - 29 ปี / อายุ 30 - 39 ปี /อายุ 40 - 49 ปี / อายุ 50 - 59 ปี / อายุ 60 - 69 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไป 

3.ประเภท VIP จะสามารถวิ่งในประเภทใดก็ได้ มีค่าสมัคร 1,500 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก

* และพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมัครประเภทใดก็ได้ ค่าสมัครในราคาเพียง 250 บาท เท่านั้น พร้อมเสื้อที่ระลึก *

วิ่งมินิมาราธอนขอขอบคุณภาพโดย pasja1000 จาก Pixabay 

และเสื้อที่ระลึกจะมีตั้งเเต่ขนาด ss / s / m / l / xl / 2xl / 3xl / 4xl และ 5 xl   สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 - 5 ของทุกรุ่นอายุและทุกประเภท ก็จะได้รับถ้วยรางวัล

Advertisement

Advertisement

วิ่งมินิมาราธอนขอขอบคุณภาพโดย skeeze จาก Pixabay 

โดยได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครวิ่งไปแล้วทั้งหมด 2 ช่องทางด้วยกัน 1.ทาง WEBSITE https://run.kkc.rmuti.ac.th  2. เดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการวิ่งเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 283700 ต่อ 0 ในวันเเละเวลาราชการ คือในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  

ขอขอบคุณเครดิตภาพปกจาก pasja1000 ,skeeze

                                                                                                                             - เขียน Pink / ภาพ Pink -