อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ต้นไม้พูดได้ กับคำคมที่นักเขียนเก็บเอามาคิดเพื่อสะกิดใจ

ต้นไม้พูดได้ กับคำคมที่นักเขียนเก็บเอามาคิดเพื่อสะกิดใจ

ต้นไม้พูดได้ กับคำคมที่นักเขียนเก็บเอามาคิดเพื่อสะกิดใจ   ต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นอกเหนือจากการให้ร่มเ