" โรงเรือนปลูกผักแก้จน"


       โรงเรือนปลูกผัก      บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียน, นักศึกษา รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีพ.ศ.2563 โดยจุดหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มทักษะ นั่นคือ โรงเรือนปลูกผักแก้จน ซึ่งจัดขึ้นโดยภาคเอกชน อย่าง บริษัททีโอที จำกัดมหาชนร่วมกับภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ที่ได้นำโรงเรือนปลูกผักแก้จน ของจริงมาตั้งไว้ให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นการปลูกผักชนิดต่าง ๆ แต่หลักที่นำมาจัดแสดง คือปลูกผักสลัด และที่พิเศษคือการนำเอาแผงโซลาร์เซลล์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าในการนำมาควบคุมด้วยการรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ระบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคน 

Advertisement

Advertisement

โรงเรือนปลูกผักแก้จนโรงเรือนปลูกผักแก้จนและหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้อธิบายบอกนักเรียนที่เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ว่าการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง แผงโซลาร์เซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน  และในส่วนของโรงเรือนปลูกผักแก้จน จะสามารถปลูกผักได้ จำนวน 300 ต้น ผักสวนครัวทุกชนิด ต่อโรงเรือน 25 ต้น ต่อตารางเมตร ชุดโรงเรือนแปลงปลูกผักจะยกสูง ขนาด 1.2 เมตร คูณ 6 เมตร 2 แปลง หลังคามุงด้วยพลาสติกใสหนา 200 ไมครอน กรองแสง UV 

โรงเรือนปลูกผักแก้จนโรงเรือนปลูกผักแก้จน

ซึ่งประโยชน์ของโรงเรือนปลูกผักแก้จน สำหรับเกษตรกร และประชาชนที่ให้ความสนใจที่อยากได้โรงเรือนเพื่อนำไปทำการเกษตร เพราะสามารถปลูกผักได้จริง เป็นการสร้างรายได้ เพราะโรงเรือนถือว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก สามารถนำไปตั้งปลูกผักในพื้นที่จำกัดได้ 

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจโรงเรือนปลูกผักแก้จนก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-2755879 หรือหากจะเข้าศึกษาดูงานโรงเรือนแปลงปลูกผักแก้จน ชิ้นนี้ สามารถเดินทางมาได้งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีพ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.00 น . - 17.00 น. 

                                                                                                                             - เขียน Pink / ภาพ Pink -

Advertisement

Advertisement