โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นรับสมัครนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญา


    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  - ภาพนักเขียน - 

    ป้ายขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

   - ภาพนักเขียน - 

    ซึ่งการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 จะแบ่งออกเป็นแต่ละระดับชั้นดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นอนุบาล 3 ประเภทละ 1 ห้อง ห้องละ 10 คน

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาห้องเรียนละ 10 คน

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน 

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งประเภทบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา จำนวนประเภทละ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน

5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งประเภทบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา จำนวนประเภทละ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น   - ภาพนักเขียน - 

   สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญาได้มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับนักเรียน และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัด 

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น   - ภาพนักเขียน - 

   โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ผู้ปกครองและนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องการสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สามารถติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่หมายเลข 043-221751 และเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครนักเรียนได้ที่ WEBSITE ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น    - ภาพนักเขียน จาก WEBSITE ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น -

   ซึ่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พิกัดตั้งอยู่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การสมัครเข้าเรียนที่นี่จะเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น.. 

Advertisement

Advertisement