ในประเทศไทยเรา ก็มีคนไม่น้อยเลยที่เลี้ยงปลาสวยงามเพื่อดูเล่น และจำหน่าย แต่ถ้าจะพูดถึง แหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม และให้ความรู้ในการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ปลากัดและปลาสวยงามประเภทต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่แรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ แหล่งการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดและปลาสวยงาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นรูปถ่ายโดยนักเขียน

รูปถ่ายโดยนักเขียน


แหล่งการเรียนรู้แห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเพาะพันธุ์ปลากัดและปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่นนั้นก็มีศักยภาพสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าปลากัดและปลาสวยงามโดยเป็นแหล่งให้การศึกษาเรื่องปลาสวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ปกติส่วนใหญ่แล้วเราจะหาซื้อปลากัดปลาสวยงามดี ๆ ได้ที่จตุจักร กรุงเทพฯ ทำให้คนที่อยู่ไกลอย่างคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเสียเวลาในการเดินทางและสิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายเพื่อไปซื้อปลาสวยงามนั้น เลยทำให้การสร้างแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้สามารถทำให้ผู้ที่สนใจในละแวกใกล้เคียงหาซื้อปลาและสามารถเรียนรู้วิธีการเลี้ยง การรักษาและการเพาะพันธุ์ปลาได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นรูปถ่ายโดยนักเขียน รูปถ่ายโดยนักเขียน

Advertisement

Advertisement


ทางแหล่งการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดและปลาสวยงาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นแห่งนี้ยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรโดยให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลา การดูแลรักษาปลา การอนุบาลลูกปลาสวยงามทุกประเภท เพื่อเป็นรายได้ให้กับทางเกษตรกรผู้ที่สนใจในเรื่องนี้อีกด้วย ทางแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้ยังได้นำปลาสวยงามไปจัดแสดงในสถานที่แสดงต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา ก็ได้รับรางวัลและความนิยมจากผู้ที่สนใจในปลาสวยงามเป็นอย่างมากรูปถ่ายโดยนักเขียนรูปถ่ายโดยนักเขียนรูปถ่ายโดยนักเขียน

Advertisement

Advertisement

รูปถ่ายโดยนักเขียน


ภายในแหล่งการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดพันธุ์ การอนุบาลลูกปลา การเลี้ยงการดูแลรักษาปลากัดและปลาสวยงาม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก สามารถเรียนรู้จากของจริงโดยผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้ ใครที่สนใจสามารถโทรไปสอบถามและเยี่ยมชมได้ที่ เบอร์ติดต่อ 087 771 6924 ที่อยู่ 17/7 หมู่ 4 ซอยประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จุดสังเกตสำหรับแหล่งการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลากัดและปลาสวยงาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นแห่งนี้ จะอยู่ตรงถนนประชาสโมสร ซอย 14 หน้าซอยจะมีป้ายที่ตั้งของสถานที่อย่างชัดเจน


รูปหน้าปก โดยนักเขียน