ขอนแก่น – เปิดใจบัณฑิตชาวจีน เผยรู้สึกปลื้มปีติ หลังมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวจีน

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/img_38f114b9a69b6a5730d83508900391cd.jpg" />

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 290 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 149 คน ปริญญาโท 1,172 คน ปริญญาตรี 6,387 คน รวม 7,998  คน ในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นชาวต่าง ชาติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 101 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 84 คน และ บัณฑิต 17 คน

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/img_3d6d744ea53b8294151972fce4c806f9.jpg" />

น.ส. Ziwei Yin บัณฑิตชาวจีน หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความรู้สึกปลื้มปีติ เมื่อมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักและเคารพของชาวจีน เนื่องจากพระองค์ทรงรักใคร่และผูกพันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก  โดยเสด็จฯ เยือนครบทุกมณฑลของจีน ทั้งยังทรงศึกษาภาษาจีน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง จนได้รับพระสมัญญานาม “ทูตสันถวไมตรี ไทย-จีน” จากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่อง ยาวนาน ประชาชนชาวจีนจึงรักและเทิดทูนพระองค์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/img_9ed4b15f44adbc974d7eafa6b9470c84.jpg

Ziwei Yin เผยความรู้สึกว่า “ฉันรู้สึกปลื้มปีติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ ไม่ใช่เพียงฉันที่รักพระองค์ เมื่อครั้งพบ ประธานองค์กรนักศึกษาจีน และท่านทูตจีน ณ สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย ทุกคนต่างรักและเทิดทูน พร้อมกล่าวยกย่องพระองค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างด้านการทรงงานอย่างขยันขันแข็ง และงานทางด้านการทูตต่างๆ ตลอดจนเล่าความประทับใจในการเสด็จฯ เยือนประเทศจีนแต่ละครั้ง ชาวจีนเราจึงรักและเทิดทูนพระองค์มาก พระองค์ยังสามารถพูดและเขียนภาษาจีนได้ และทรงสนพระทัยและศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่องยาวนานนั้นมีความหมายสำหรับฉันมากในฐานะนักศึกษาจีนที่นี้ค่ะ”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/img_4de0beaff6d2177f550792b8e9ae6e34.jpg

Ziwei Yin กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำให้มีโอกาสนี้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีมาก นอกจากสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี ฉันยังมีโอกาสได้พบเพื่อนต่างชาติหลายคนซึ่งได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความเป็นนานาชาติในสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะฉันตั้งใจจะทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต”

CR : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง