เปิดรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


  รับสมัครบรรพชาภาคฤดูร้อนขอนแก่น   ที่หน่วยอบรมวัดศรีสว่างโนนทัน บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนชายในจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุระหว่าง 9 ปี ไปจนถึงอายุ 19 ปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 10 ซึ่งการบรรพชาภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเเต่อย่างใด พร้อมทั้งจะมีทุนการศึกษาให้ โดยบรรพชาระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 

รับสมัครบรรพชาภาคฤดูร้อนขอนแก่น

- กิจกรรมในวันที่ 29 มีนาคม 2563 

ในเวลา 09.09 น. พิธีมอบนาคและปลงผมนาค

ในเวลา 15.09 น. พิธีแห่นาค

ในเวลา 18.09 น. พิธีบายศรีสูตรขวัญนาค 

- กิจกรรมวันที่ 30 มีนาคม 2563

ในเวลา 09.09 น.พิธีบรรพชาสามเณร

- กิจกรรมวันที่ 10 เมษายน 2563 

Advertisement

Advertisement

ในเวลา 09.09 น.พิธีลาสิกขา ปิดโครงการ 

รับสมัครบรรพชาภาคฤดูร้อนขอนแก่นรับสมัครบรรพชาภาคฤดูร้อนขอนแก่นซึ่งกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการฝึกฝนความอดทน ความมีระเบียบวินัย ตั้งเเต่ตื่น ถึงจำวัด  นอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ เพราะการบวชครั้งนี้ จะได้ปฎิบัติกิจวัตรตามกิจของสงฆ์ ตั้งเเต่การสวดมนต์ทำวัตรเช้า , เดินบิณฑบาตร , ร่วมพิธีทางศาสนา , นั่งสมาธิ ตลอดระยะเวลา 13 วัน 

โดยวันศรีสว่างโนนทัน ตั้งอยู่บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโนนทัน ที่ประชาชนจะไปทำบุญที่วัดในช่วงวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัด 

รับสมัครบรรพชาภาคฤดูร้อนขอนแก่นทางวัดศรีสว่างโนนทัน บ้านโนนทัน จึงได้ทำการเปิดรับสมัครเยาวชนชายในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน กว่า 60 รูป ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่สนใจอยากให้บุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ หน่วยอบรมวัดศรีสว่างโนนทัน หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 5718847 (หัวหน้าโครงการ) และหมายเลขโทรศัพท์ 090 - 8586654 (ฝ่ายประสานงานโครงการวัดศรีสว่างโนนทัน) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดศรีสว่างโนนทัน จังหวัดขอนแก่น ตั้งเเต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563นี้

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                  - ภาพนักเขียน -