เที่ยววัดโพธิ์ @ขอนแก่น


  วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่น ภาพพระอุโบสถขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านอยู่ภายในวัดที่มีต้นไม้รายล้อม และร่มรื่นที่เห็นอยู่นี้ เป็นพระอุโบสถภายในวัดโพธิ์ โนนทัน ตั้งอยู่ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวัดโพธิ์โนนทัน เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำบุญที่นี่จำนวนมาก เนื่องจากวัดโพธิ์โนนทัน มีความสวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติ ถึงแม้จะตั้งอยู่ในเขตชุมชน แต่ด้วยความเงียบสงบ ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางเข้ามา หลายคนเข้ามาปฎิบัติธรรม บ้างก็เข้ามาทำบุญ บ้างก็เข้ามาไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต 

วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นวัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นวัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นเมื่อเดินเข้ามาในพระอุโบสถขนาดใหญ่ของวัดโพธิ์โนนทัน  สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดจะมีพระพุทธรูป พระประทาน ตั้งอยู่ตรงเบื้องหน้า ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ และผู้ที่เข้าไปในพระอุโบสถต้องสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ เมื่อเข้าไปถึงหน้าพระประธาน หลายคนก็จะก้มกราบ แบบเบญจางคประดิษฐ์ กราบ 3 ครั้ง ไหว้พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อขอให้จิตใจสงบ ผ่องใส มีสติในการดำเนินชีวิต ภายในอุโบสถ จะมีความเย็นสบาย อากาศไม่ร้อน มีความเป็นโถงโล่ง โปร่ง ลมพัดเข้ามาได้อย่างสบาย ซึ่งนี่คือจุดแรกที่ทุกคนต้องเข้ามา

Advertisement

Advertisement

และเมื่อไหว้พระประธานแล้ว ก็จะเดินดูรอบวัด ซึ่งที่วัดโพธิ์ หลายอาคารจะมีการวาดภาพบนฝาผนังไว้อย่างสวยงาม และนอกจากนี้ยังได้ข้อคิดหลายอย่างจากการดูภาพที่ศิลปินแต่ละท่านบรรจงวาดลงไปในฝาผนังอีกด้วย เป็นคติธรรมสอนใจ ซึ่งก็มีหลายภาพ เรียกได้ว่าเดินชมภาพจนเพลิน แต่ได้ความสงบเงียบ 

วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นวัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นวัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นต่อมา ก็จะมีจุดตีระฆัง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนตีระฆัง ซึ่งจะเขียนในระฆังทุกใบ ว่าด้วยเรื่องทาน ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นการให้ได้ฉุกคิดว่า ชาวพุทธควรที่จะรักษา ศีล มีสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่าง ๆ 

Advertisement

Advertisement

วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นสำหรับวัดโพธิ์โนนทัน ถือว่าเป็นวัดที่มีความร่มรื่น ต้นไม้อยู่ทั่วบริเวณวัด จะได้ยินเสียงนกร้อง รวมถึงมีความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง มีกระรอกไต่ตามต้นไม้ รอบวัด ซึ่งหากใครต้องการหาความสงบใจ วัดโพธิ์โนนทันสามารถตอบโจทย์ เป็นที่ท่องเที่ยวที่ทำให้จิตใจสงบได้อีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะมาเดินเที่ยวชมวัด หรือการมานั่งสมาธิ ไหว้พระ ก็ย่อมทำได้ ด้วยความสำรวม

วัดโพธิ์โนนทัน ขอนแก่นซึ่งวัดโพธิ์บ้านโนนทัน เปิดทุกวัน ตั้งเเต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น. และจะมีกิจกรรมให้ประชาชนได้มาร่วมปฎิบัติธรรมตลอดทั้งเดือน ใครที่ชอบความสงบสามารถเดินทางมาที่วัดโพธิ์ โนนทันได้เลย ..

Advertisement

Advertisement

: พิกัดบ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                                               - ภาพนักเขียน -